دانشکده معماری و شهرسازی- اخبار
افتخارآفرینی تیمهای دانشجویی دانشکده معماری و شهرسازی در مسابقه بین المللی The Oasis Culture Center

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/25 | 
افتخارآفرینی تیمهای دانشجویی دانشکده معماری و شهرسازی در مسابقه بین المللی The Oasis Culture Center
دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران با افتخار اعلام می‌ دارد:‌
پنج تیم از دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران شامل 3 تیم کارشناسی ارشد مربوط به کارگاه طراحی 3 کارشناسی ارشد گرایش پایداری و 2 تیم دانشجویان کارشناسی مربوط به طرح نهایی دوره کارشناسی که در مسابقه بین المللی The Oasis Culture center شرکت کرده بودند، موفق به افتخارآفرینی در این مسابقات شدند.
این مسابقه با موضوع طراحی یک مرکز فرهنگی  پایدار در کشور مراکش  با الهام از واحه طرح ریزی شده بود و دانشجویان و معماران حرفه ای در قالب تیم هایی از سراسر جهان امکان شرکت در مسابقه را داشتند.
هدف از برگزاری این مسابقه توجه به تاریخ و فرهنگ سایت، توجه به الزامات و ویژگی های ساختمان های امروزی و طراحی اقلیمی بود. سایت مسابقه در 60 کیلومتری جنوب پایتخت مراکش در کنار یک دریاچه انسان ساخت قرار داشت که ویژگی های یک خرد اقلیم را با الهام از واحه های بیابانی مناطق کویری قاره افریقا، یادآوری می‌نمود.
در نهایت پنج تیم مذکور موفق به اخذ عناوین ذیل گشتند:
EC  OASIS TEM
کارگاه طراحی 3 کارشناسی ارشد گرایش پایداری (تحت راهنمایی آقای دکتر دانشپور و خانم دکتر صنایعیان)
اعضای تیم :   شادی عزتی، ندا کریم زاده، ودی مگردیچی، حسین نظری                                     عنوان کسب شده : Honorable mention
M’AWEE
کارگاه طراحی 3 کارشناسی ارشد گرایش پایداری (تحت راهنمایی آقای دکتر دانشپور و خانم دکتر صنایعیان)
اعضای تیم :  حمید کابلی، سیامک زندی، علی مرادی، مهسا یزدان بخش                                     عنوان کسب شده : Institutional Excellence Award

THE WAHAH CULTURAL CENTER
پایان نامه کارشناسی (تحت راهنمایی آقای دکتر خاک زند)
اعضای تیم : پرهام صلاحی ، محمد حسین اقلیدوس                                                              عنوان کسب شده : Editor's Choice
MYSTERY IN OASIS
پایان نامه کارشناسی (تحت راهنمایی آقای دکتر خاک زند)
اعضای تیم : آناهیتا نیک نژاد ، مهسا حمیدی ، طه خانی جزنی                                                 عنوان کسب شده :  Shortlisted
GLAMOUR
کارگاه طراحی 3 کارشناسی ارشد گرایش پایداری (تحت راهنمایی آقای دکتر دانشپور و خانم دکتر صنایعیان)
اعضای تیم :    محمد وحیدی، فاطمه کریمیان، آزاده شهنی زاده                                              عنوان کسب شده : Shortlisted
                                                                                  
 
EC  OASIS TEM
 
کارگاه طراحی 3 کارشناسی ارشد گرایش پایداری (تحت راهنمایی آقای دکتر دانشپور و خانم دکتر صنایعیان)
اعضای تیم :                                                                                                عنوان کسب شده :
شادی عزتی، ندا کریم زاده، ودی مگردیچی، حسین نظری                                                           Honorable mention
در این طرح تلاش هایی در جهت طراحی مجموعه با الهام از اصول معماری بومی مراکش با هدف آشنایی گردشگران با فرهنگ و تاریخ سایت و ایجاد حس تعلق میان بنا و بومیان منطقه انجام شد. از دیگر اهداف پروژه می توان به استفاده از پتانسیل‌های سایت، برای دستیابی به حداقل مصرف انرژی و نیز تولید انرژی مورد نیاز اشاره کرد تا مجموعه حتی الامکان خود کفا باشد. در این راستا راهکارهای فعال و غیر فعالی از  جمله طراحی حیاط مرکزی، استفاده از آب و سبزینگی، طراحی دودکش خورشیدی در این مجموعه صورت گرفت. همچنین پوسته چند عملکردی با توجه به روش های ساخت محلی و چرخه استفاده از مصالح با هدف سایه اندازی و استفاده از تهویه طبیعی در ترکیب با سلول های فتوولتائیک طراحی شده است.
 M’AWEE
 
کارگاه طراحی 3 کارشناسی ارشد گرایش پایداری (تحت راهنمایی آقای دکتر دانشپور و خانم دکتر صنایعیان)
اعضای تیم :                                                                                                عنوان کسب شده :
حمید کابلی، سیامک زندی، علی مرادی، مهسا یزدان بخش                                          Institutional Excellence Award
مفهوم واحه یعنی آبادی در کویر. ما ابتدا مطالعات اولیه خود را با تحلیل نوع اقلیم منطقه شروع کردیم. در ادامه با بررسی آنچه در معماری مراکش اتفاق افتاده است و یا می افتد  این نتیجه حاصل شد که علاوه بر اینکه معماری مراکش به فرهنگ و آداب و‌ رسوم منطقه توجه ویژه ای داشته است، به اقلیم خود نیز عکس العمل نشان داده است و کاملا تحت تاثیر اقلیم و فرهنگ و ... منطقه خودش شکل گرفته است.
در مرحله دوم سایت مشخص شده را در مراکش مورد ارزیابی و تحلیل قرار دادیم که در این سایت عوامل تاثیر گذار بسیاری اعم از دید و‌ منظر، همجواری ها، پوشش گیاهی موجود، باد غالب، توپوگرافی منطقه و ... وجود دارند.
در کانسپت اصلی پروژه از درخت سایه انداز کویری استفاده شده است که از سایه اندازی و‌ حالت کنسول شاخه های آن برای فرم دهی بنا استفاده شده است. دلیل استفاده از این کانسپت لزوم استفاده از مفهوم سایه و سایه اندازی در کویر است.
در چیدمان فضاها در پلان و نیز بازشوها به دید منظر و بهره گیری از نور طبیعی توجه شده است. همچنین از فرم درخت برای ستونهای نگهدارنده سقف هم استفاده شده است که بعبارتی از فرم درخت در حجم اصلی برای سایه اندازی، در سازه بنا برای مقاوم سازی و هم چنین از هویت اقلی خود درخت در داخل و خارج فضاها استفاده شده است.
THE WAHAH CULTURAL CENTER
پایان نامه کارشناسی (تحت راهنمایی آقای دکتر خاک زند)
اعضای تیم :                                                                                                       عنوان کسب شده :
پرهام صلاحی ، محمد حسین اقلیدوس                                                                     Editor's Choice
در فرآیند طراحی پروژه با بهره‌گیری از واحه ، به تلاش در ایجاد یک خرد اقلیم مطبوب در درون و گسترش و امتداد کاربری ها به برون برآمدیم.
در این طراحی تلاش برآن شد تا با استفاده از راهکار های معماری و کم هزینه ، حداکثر تزاحم زدایی از شرایط اقلیمی صورت بپذیرد و موانع برای ایجاد فضایی مطلوب حذف گردد. در این راستا با مطالعات اقلیمی و فرهنگی بستر سایت، بر آن شدیم تا از روش ها و فنونی که گذشتگان نیز از آن ها برای پاسخگویی به نیاز های اقلیمی و فرنگی بهره برده‌اند استفاده کنیم.
ایجاد حیاط های مرکزی و دیوار های بلند و استفاده از درختان و حوض آب باعث ایجاد فضاهایی مطلوب شده که کاربری هایی را در اطراف خود پوشش میدهند ، گشودگی این کاربری ها به سوی این حیاط ها خواهد بود و از آنها بهره میبرند.
توده های حجمی با تراکم بالا و سایه اندازی روی یکدیگر باعث کاستن حداکثری از جذب گرمای نور خورشید خواهند شد و دیوار های خارجی بلند طراحی شده در پروژه با  سایه اندازی گسترده بر روی بام ها و بدنه اصلی نیز از جذب گرما جلوگیری میکنند. در این میان برای برطرف نمودن نور غربی و جنوبی از چرخش سی درجه‌ای برخی دیوار ها و ایجاد مسیری ساباط گون در زیر آن بهره جستیم.


 
 
MYSTERY IN OASIS
 
پایان نامه کارشناسی (تحت راهنمایی آقای دکتر خاک زند)
اعضای تیم :                                                                                                       عنوان کسب شده :
آناهیتا نیک نژاد ، مهسا حمیدی ، طه خانی جزنی                                                             Shortlisted
در گذشته به دلیل نبودن تکنولوژِی ، روش هایی خلاقانه و کاملا اثربخش را استفاده می کردند که ما با یک نگاه مناسب به سبک طراحی و رفتار انها می توانیم با تکنولوژِی که اکنون دراختیار ما هست به یک طراحی بهینه برسیم .
مهمترین مسئله ای که نیاز به حل شدن در این پروژه دارد مسائل اقلیمی و فرهنگی است. یکی از بهترین راه های جواب مسئله نگاه کردن و مطالعه ی مردم همان منطقه است . روش های
( Survey analysis design )  SAD وPAD ( pattern assistant design ) روش هایی هستند که ما برای جمع اوری اطلاعات از انها استفاده می کنیم. پس از بررسی و تحلیل کردن نمونه های مختلف با الگوهای متفاوت و بررسی نمونه های اجرا شده معماری می توان با یک نگاه به الگوی نحوه شکل گیری معماری کشور مراکش ، متوجه شد که کوچه های باریک و نزدیک ساخته شدن بنا ها به یکدیگر نشان دهنده ی یک پاسخ برای مسائل اقلیمی و همچنین نشان دهنده ی فرهنگ همزیستی انها دارد که ما در این پروژه در قسمت های مختلف پروژه ، از این کانسپت استفاده کرده ایم . علاوه براستفاده از الگو یاد شده در این پروژه سعی شده است که از المان های تاریخی و فرهنگی معماری مراکشی مانند حیاط مرکزی (Riad) ، پترن های پوشش دهنده فضا ها و سقف های چادری استفاده کنیم تا در گام اول افراد محلی که وارد فضا می شوند حس اشنایی برای انها داشته باشد و همچنین افرادی مانند توریست ها و افرادی که از فرهنگ های مختلف هستند با فرهنگ و معماری این کشور اشنا بشوند.GLAMOUR
 
کارگاه طراحی 3 کارشناسی ارشد گرایش پایداری (تحت راهنمایی آقای دکتر دانشپور و خانم دکتر صنایعیان)
اعضای تیم :                                                                                                       عنوان کسب شده :
محمد وحیدی، فاطمه کریمیان، آزاده شهنی­زاده                                                                                   Shortlisted

طرح حاضر یک مرکز فرهنگی در مجاورت دریاچه لالا تاکرکوست در نزدیکی شهر مراکش است. نظر به قرارگیری محل پروژه در بیابان، طراحی بنا با بهره گیری از فرم تپه های شنی و توجه به مفهوم واحه به عنوان آبادی و مکانی سرسبز، صورت گرفته است. این طراحی با هدف توجه به مسائل زیست محیطی، کاهش مصرف انرژی و در نظر گرفتن کلیه اصول توسعه پایدار شکل گرفته است. درختان بومی موجود در سایت حفظ شده و با طراحی ادغام شده اند. ازجمله راهکارهای مورد استفاده در بنا جداره دو پوسته، ایجاد حیاط میانی با توجه به اقلیم و معماری بومی منطقه، خاک پناهی، مصالح بومی، باز استفاده از آب خاکستری، سرمایش تبخیری با استفاده از آب باران، دیوار سبز داخل حیاط مرکزی، ایجاد منافذ زیستی در محوطه برای بازیافت زباله به عنوان کود (کمپوست) و رین گاردن می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معماری و شهرسازی:
http://idea.iust.ac.ir/find-27.7952.64940.fa.html
برگشت به اصل مطلب