دانشکده معماری و شهرسازی- نادر روزرخ
نادر روزرخ

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/5 | 
مشخصات
نام و نام خانوادگی محل اشتغال رتبه علمی
نادر روزرخ دفتر شخصی مربی
  دروس نیمسال جاری
شماره درس عنوان درس مقطع رشته
۰۱-۱۸۱۱۰۸۱ آشنایی با مبانی برنامه‌ریزی کالبدی کارشناسی معماری
۴۰-۳۴۱۸۲۰۸ برنامه‌ریزی کالبدی فضاهای آموزشی کارشناسی ارشد معماری
     تحصیلات
دانشگاه محل تحصیل رشته و گرایش
کارشناسی
کارشناسی ارشد تهران مهندسی معماری
دکترا
 انتشارات منتخب (لطفا حداکثر ۵ مورد ذکر شود)      
نوع عنوان محل نشر تاریخ نشر
مقاله مبانی طراحی فضاهای نمایشگاهی مجله معماری و فرهنگ پائیز  ۱۳۸۸
کتاب دایره المعارف معماری جهان انتشارات فرهنگان ۱۳۷۲
کتاب چند وجهی نامتناهی نشر خاک ۱۳۷۱
                 آثار طراحی و اجرایی منتخب (لطفا حداکثر ۵ مورد ذکر شود)
نوع عنوان محل تاریخ
طراحی ۱۰۰ مورد ساختمان‌های مسکونی تهران ۱۳۸۰-۱۳۷۰
اجرا -
نمونه -
تقنین ضوابط طراحی ساختمان‌های اداری سازمان برنامه و بودجه ۱۳۷۷
برنامه‌ریزی طرح جامع مجلس شورای اسلامی تهران ۱۳۹۵
برنامه‌ریزی طرح توسعه پردیس مرکزی دانشگاه تهران تهران ۱۳۹۶
برنامه‌ریزی طرح توسعه دانشگاه علامه طباطبایی تهران ۱۳۹۷
               
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معماری و شهرسازی:
http://idea.iust.ac.ir/find-27.19973.69553.fa.html
برگشت به اصل مطلب