دانشکده معماری و شهرسازی- هانیه صنایعیان
هانیه صنایعیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/10 | 

مشخصات فردی

نام خانوادگی : صنایعیان

نام: هانیه

تاریخ تولد: ۱۳۶۲

مرتبه علمی: استادیار

گروه :معماری

تلفن ۰۲۱۷۷۲۴۰۵۴۰-۸۲۶۶

پست الکترونیکی: sanayeayaniust.ac.ir


Link to Google-Scholar

سوابق تحصیلی
۱۳۸۵ کارشناسی معماری، موسسه آموزش عالی سوره، تهران.
۱۳۸۸ کارشناسی ارشد معماری دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده معماری و شهرسازی، تهران.
۱۳۹۳ دکترای معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده معماری و شهرسازی، تهران.
 
سوابق آموزشی
۱۳۹۳ تاکنون، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده معماری و شهرسازی، دروس: طراحی معماری سه (کارشناسی ارشد طراحی پایدار، به مدت ۳سال)، طراحی معماری دو (به مدت ۶ نیمسال)، آموزش نرم افزارهای محیطی (به مدت ۴ نیمسال)،
۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب
۱۳۹۲ دانشگاه شهید رجایی، گروه معماری، دروس: طرح یک (به مدت یک نیمسال)
 
مقالات علمی-پژوهشی
۱۳۹۳،تاثیرچگونگی همجواری توده و فضا دربلوکهای ساختمانی بر رفتار حرارتی درون بنا، نشریه صفه، تهران.
۱۳۹۳، تاثیر تعداد جداره¬های لایه درونی و بیرونی نماهای دوپوسته بر میزان مصرف انرژی ساختمان¬های اداری و آموزشی ، مطالعه ساختمان دانشکده علوم پایه دانشگاه علم و صنعت ایران، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، تهران.
۱۳۹۳، تاثیر وجود پیش ورودی بر رفتار حرارتی فضای اصلی در اقلیم گرم و خشک ایران، انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، تهران.
۱۳۸۸، بررسی فناوری اقلیمی در گنبد سلطانیه زنجان، نشریه هنرهای زیبا، تهران.
۱۳۸۷، تحلیل باد در فضاهای شهری به کمک نرم افزار CFD، مجله ساختمان و کامپیوتر، تهران.
Elsevier, ISI IP=۹/۱۸, Review of the impact of urban block form on thermal performance, solar access and ventilation Renewable and Sustainable Energy Reviews.
 
 
سایر مجلات و سمینارها
مونیخ,۱۳۹۲,بین المللی,پستر,Placement of semi-enclosed spaces and energy demand In contemporary buildings in Iran,PLEA۲۰۱۳
دانشگاه تهران,۱۳۸۷,داخلی  مقاله      بررسی آموزش مدارس معماری و تکنیکی در ایران و جهان  سومین همایش آموزش معماری
تهران,۱۳۹۴,بین المللی,مقاله ررسی تاثیر رنگ گیاهان دربهبود حال افراد دربناهای درمانی,همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
تهران,۱۳۹۴,بین المللی,مقاله تاثیر علوم رفتاری در طراحی برای کودکان با تأکید بر ایجاد خلاقیت کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
تهران,۱۳۹۴,بین المللی,مقاله بررسی خوانایی نمای شعب بانک درحوزه سیمای شهری    همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
تهران,۱۳۹۴,بین المللی,مقاله تاثیر موسیقی بر زیبایی شناسی فضای معماری   کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
تهران,۱۳۹۴,بین المللی,مقاله عوامل موثرطراحی محیط کاردرافزایش رضایت شغلی و آرامش روانی کارمندان با رویکرد روانشناسی محیطی  همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
تهران,۱۳۹۴,بین المللی,مقاله نقش هیجان درمعماری,همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
تهران,۱۳۸۷,بین المللی,سخنرانی,زلزله و ضرورت اجرای ساختمان ها با مصالح سبک,کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عرصه ساختمان
تهران,۱۳۸۷,بین المللی,مقاله نقش مصالح پیشرفته در کاهش اثرات زلزله کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عرصه ساختمان
دانشگاه کاشان,۱۳۸۷,دانشجویی,سخنرانی طراحی بر اساس چرخه حیات بنا    نخستین همایش ملی دانشجویی معماری ایرانی
تهران, ۱۳۸۷,بین المللی,پستر,تأثیر اقلیم بر فرم و اجزای سقف (اقلیم گرم و خشک),همایش بین المللی الگوپذیری از معماری سنتی برای دستابی به معماری امروز
طرح‌های پژوهشی
Prof kess van den Linden-Dr.Martin Tenprik  Prof kess van den Linden-Dr.Martin Tenprik ,کاهش مصرف سوخت های فسیلی در ساختمان,۱۳۹۲تاثیر مکان قرارگیری بنا درون ساختگاه بر تهویه درون ساختمان.
موسس و مدیر آزمایشگاه محیط و ساختمان با مجوز رسمی از دانشگاه علم و صنعت.
زمینه های تخصصی
طراحی در معماری
انرژی در ساختمان
نرم افزارهای انرژی
طراحی فضاهای آموزشی برای کودکان
معماری بومی
نور روز در معماری
 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده معماری و شهرسازی:
http://www.iust.ac.ir/find-27.18345.54821.fa.html
برگشت به اصل مطلب