چشم انداز وماموریت

 

 

 

 

AWT IMAGE

چشم انداز و ماموریت

شرایط پایه


  دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران با ۵۴ سال تجربه آموزشی و پژوهشی در یکی از دانشگاههای بزرگ صنعتی و با سابقه کشور مشغول فعالیت می باشد. این دانشکده با اعضاء هیات علمی برجسته و کارشناسان آموزشی متخصص و پرسنل اداری فعال و دلسوز و امکانات گسترده (کتابخانه تخصصی، مرکز رایانه، کلاسها و آتلیه های مجهز به امکانات چند رسانه ای) در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی خود منطبق برسیاستهای دانشگاه و به تبع آن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جهت پرورش نیروهای علمی و متخصص تلاش نموده و می نماید. در همین راستا، طبق بررسی نهادهای ارزیابی بین المللی مقام اول را در بین دانشکده های معماری و شهرسازی ایران دارد. هدف این است که این جایگاه در سطح فرا ملی تداوم یابد. چشم اندازی که به دانشکده ماموریت ویژه میدهد تا نه تنها برای حفظ جایگاه برتر علمی ، آموزشی،پژوهشی، فناوری و اجرایی، بلکه لا اقل تا ۲۰ سال آینده فعالیت سازنده را تداوم میدهد.
 چشم انداز کلا با نگاه آرمانی و هدفمند به جامعه یا سازمان نسبت به جایگاه مطلوب در آینده نسبتاً دور دلالت دارد. برنامه چشم انداز در لباس آرمان ها با اذهان بسیاری از مردمان و جامعه هدف عجین و آمیخته است. گروه برنامه ساز دانشکده معماری و شهرسازی عناصر پایه این آرمان ها را استخراج نموده و سپس با توجه به موضوع علمی مؤثر در کنش سازمانی بصورت بیانیه عرضه ‏نموده که جزییات آنرا میتوان در شرح راهبردها و سیاستهای توسعه، جدا ازین نوشتار، ملاحظه کرد. برای مثال، قرار گرفتن دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران در جایگاه مرجعیــّت علمی جهان در ۱۴۱۴، از انتظار آرمانی و ماموریتهایی است که بازتاب بیانیه چشم انداز  و ماموریت آن است.
 
  بیانیــۀ چشم انداز دانشکده :

  دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه علم وصنعت ایران در افق ۱۴۲۴ دانشکده ‏ای است:

  - انسان ساز، جامع نگــر و پیشگام مراکز آموزشی در رشتــه های هنر، مهندسی معماری، مهندسی شهرسازی، مهندسی طراحی صنعتی، طراحی منظر و مرمت و بافت و ابنیه، حداقل در سطح کشورهای اسلامی و خاورمیانه.
  - پرورش دهندۀ نیروهای مهندسی و هنرهای کاربردی، متعهـــد به همۀ ارزشهای اسلامی و ایرانی، خیرخواه مردم آنگونه که توسعۀ محیط انسان ساخت کشور عزیزمان ( ایران ) را در جهت تأمین نیازهای مادی انسانها و بسترساز نیازهای روحی آنها باشد.
  - زمینــه ساز و به انجام رسانندۀ تنوعی از پژوهش‏های نظری و کاربردی در بالاترین سطح رقابتی با مراکز دانشگاهی پیشـــرو جهان و صدر نشین مراکز آموزش عالی منطقه ای .
  - زمینه ساز تحقّق طراحی صنعتی، معماری وشهرسازی پیشرو برای آینده کشور، مبتنی بر ارزش های والا در فرهنــگ و تمدّن گذشتــۀ ایرانی _ اسلامی و بهره گیری از بالاترین سطح فناوری جهانی.
  - تقویت و ارتقاء تفکّر حکمت‏مدارانه در نظــر و عدالت مدارانـه در عمل، در حوزۀ معمــاری و شهرسازی مٌلهــم از آثار اصیل گذشته در تمــدّن کهن باره ایرانی_اسلامی و پاسخگوی نیازهای امروز و آینده .
- دستیابی به سطحی از آموزش ، پژوهش، فناوری، خلاقیت و نو آوری که با الزامات و دلالت های هوشمندی سازگار بوده و برتری دانشکده را در عرصه های علم و فناوری و انسان مداری نمودار سازد.
  - نیل به آثاری در معماری وشهرسازی و طراحی صنعتی که در آن هویــّت  رقابتی ایرانی _ اسلامی در شکل و محتوای والا به صورت بارز متجلــّی شود.
 
 
 ماموریت

  ماموریت؛ نقش، وظیفه و مسئولیتی است که یک مجموعه یا اعضاء یک سازمان به عهده می گیرند تا با ارائه خدمات مورد نظر اهداف چشم انداز را تحقـّق پذیر نمایند. برای مثال، به عهده گرفتن مسئولیت دستیابی به مرجعیت علمی جهان یک مأموریت است. برای انجام مأموریت باید هدف، شناخت وضعیت و برنامه داشت. به عبارتی دیگر (به نظر برخی اندیشمندان)، مأموریت؛ نقش و وظیفه‏ای است که به عهده سازمان یا جامعه مربوط گذاشته می شود تا سازمان یا جامعه مربوط را به اهداف کیفی و کمی متصــوّر تعیین شده برساند. برای مثال، ارائه آموزش جامع، پیگیری و پی سازی آموزش درست، تأمین فرصت های مادام‏العمر آموزش برای جامعه، توسعه محیط های یکپارچه، ایجاد محیط کار ایمن و سالم، تبییــن و تبلیغ اخلاق حرفه ای، توجه به تحقیق، باروری خلاقیـّـت‏های هنری، حل مسائل مهم علمی، هنری و حرفه‏ای حوزه های معماری، شهرسازی و طراحی صنعتی می تواند مأموریت دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران محسوب شود. بدین ترتیب، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم وصنعت ایران در چارچوب نظام ارزشی مبتنی بر حکمت هنر اسلامی و سازندگی سرزمین ایران، در هنرهای کاربردی و بهره برداری از آخرین دستاوردهای علوم تجربی و مهندسی، مأموریت‏های زیر را به عهده می‏گیرد:

  • شکوفا سازی ابعاد وجودی و قابلیــّت های حکمت اندوزی اندیشمندان و اساتید هنر، معماری ، شهرسازی و طراحی صنعتی
  • نظریه پــردازی در حوزه های فلسفــۀ هنر و زیبائــی شناسی، معماری، شهرسازی و طراحی صنعتی مبتنی بر فرهنگ غنی ایرانی _اسلامی .
  • ارتقاء سطح پژوهش‏های توسعه ای و کاربردی مبتنی بر جامع هنر و علوم اعم از تجربـــی و انسانی در جهت روز آمد نمودن و حداکثر بهره‏وری مهندسی معماری و شهرسازی و طراحی صنعتــی.
  • انجام و توسعه فعالیت های آموزشی در حد استانداردها و شاخص های جهانی و سازگار با الزامات ارزش‏های جامعۀ ایرانی – اسلامی .
  • تربیت نیروهای خلاّق متعهـــد و مبتکر و کوشا برای توسعۀ ملّــی در سطوح مختلف .
  • اهتمام در پیشگامـــی دانش مهندسی و هنر طراحی روز دنیا بر پایــۀ ارزشهای فرهنگی .
  • تاسیس و توسعه قطب های علمی که از یک طرف به الزامات علمی – تجربی بپردازد و از طرف دیگر بارقه های هنری، خردورزانه و فناورانه را توسعه دهد.
  • تاسیس و توسعه آزمایشگاههای تخصصی برای نیل به اهداف و آرمانهای چشم انداز در تنوعی از ساخته ها با تاکید بر ساز و کار های شهر هوشمند، مکان هوشمند و ابزار چند رسانه ای.


دفعات مشاهده: 10565 بار   |   دفعات چاپ: 1982 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 126 بار   |   0 نظر