آثار بدیع و ارزنده

 | تاریخ ارسال: 1401/2/6 | 
 
هیئت علمی نوع عنوان موضوع تاریخ ثبت/ تکمیل تاریخ تایید/ ارائه
هانیه صنایعیان ارائه آثار هنری ایمپارت ۱۴۰۱.۰۱.۲۷ ۱۴۰۱.۰۱.۲۱
آویده کامرانی ارائه آثار هنری مسابقه تعریف مرز-قبرستان بی قلمرو ارائه ی تعاریف مجدد برای مرزهای مصنوع و طبیعی کشورها ۱۴۰۰.۰۶.۰۱
ناصر کلینی ممقانی ارائه آثار هنری محصولی برای بهبود خواب نابینایان ۱۴۰۰.۰۸.۱۶ ۱۴۰۰.۰۸.۲۳
هانیه صنایعیان ارائه آثار هنری خانه امن ۱۴۰۰.۰۵.۲۱ ۱۴۰۰.۰۵.۲۱
عبدالهادی دانشپور ارائه آثار هنری آنسوی سیمان ۱۴۰۰.۰۶.۰۱ ۱۴۰۰.۰۹.۰۱
عبدالهادی دانشپور ارائه آثار هنری مسابقه طراحی مرکز فرهنگی طراحی مرکز فرهنگی ۱۴۰۰.۰۶.۰۶ ۱۴۰۰.۰۹.۰۶
عبدالهادی دانشپور ارائه آثار هنری طراحی مرکز فرهنگی واحه طراحی مرکز فرهنگی ۱۴۰۰.۰۶.۰۹ ۱۴۰۰.۱۲.۰۹
عبدالهادی دانشپور ارائه آثار هنری مسابقه طراحی واحه برای مرکز فرهنگی در مراکش طراحی واحه ۱۴۰۰.۰۶.۱۱ ۱۴۰۰.۰۹.۱۱
مهدی خاک زند ارائه آثار هنری مسابقه ایفلا(دره من چقدر سبز بود؟) مسابقه ایفلا ۱۴۰۰.۰۱.۲۵ ۱۴۰۰.۰۲.۰۲
مهدی خاک زند ارائه آثار هنری مسابقه طراحی پشت بام طراحی پشت بام ۱۴۰۰.۰۹.۲۵ ۱۴۰۰.۱۰.۱۶
مهدی خاک زند ارائه آثار هنری نگین مشهد جشنواره بین المللی هنرهای شهری مشهد ۱۴۰۰.۱۰.۱۱ ۱۴۰۰.۱۱.۱۲
مهدی خاک زند ارائه آثار هنری مرکز فرهنگی Wahah طراحی مرکز فرهنگی ۱۴۰۰.۰۷.۰۶ ۱۴۰۰.۰۷.۰۷
مهدی خاک زند ارائه آثار هنری استراحتگاه هنرمندان طراحی استراحتگاه ۱۴۰۰.۰۱.۱۱ ۱۴۰۰.۰۱.۳۰
مهدی خاک زند ارائه آثار هنری طراحی بازارچه دائمی صنایع دستی طراحی بازارچه دائمی صنایع دستی در نقاط مرزی ۱۴۰۰.۰۳.۲۳ ۱۴۰۰.۰۶.۰۲
مهدی خاک زند ارائه آثار هنری طراحی مجتمع مسکونی واقع در شهر اوترخت کشور هلند با رویکرد پایداری طراحی مجتمع مسکونی ۱۴۰۰.۰۵.۱۹ ۱۴۰۰.۱۱.۰۱
مهدی خاک زند ارائه آثار هنری parque vila velhaبرای کودکان طراحی فضای کار کودکان ۱۴۰۰.۱۲.۲۴ ۱۴۰۰.۱۲.۲۸
مهدی خاک زند ارائه آثار هنری موزه زیرزمینی طراحی موزه در ترکیه ۱۴۰۰.۰۷.۰۸ ۱۴۰۰.۰۷.۲۸
مهدی خاک زند ارائه آثار هنری مجتمع فرهنگی-توریستی واقع در واهه در شهر مراکش با رویکرد پایداری ۱۴۰۰.۰۶.۲۶ ۱۴۰۰.۰۷.۰۱
سمانه جلیلی صدرآباد ارائه آثار هنری طراحی نیمکت مناسب برای افراد کم توان و توانیاب طراحی مبلمان شهری ۱۴۰۰.۰۵.۰۲ ۱۴۰۰.۰۵.۰۲
سمانه جلیلی صدرآباد ارائه آثار هنری طراحی ایستگاه اتوبوس مناسب برای افراد کم توان و توانیاب طراحی مبلمان شهری ۱۴۰۰.۰۵.۰۲ ۱۴۰۰.۰۵.۰۲
سمانه جلیلی صدرآباد ارائه آثار هنری طراحی آبخوری مناسب سازی شده برای افراد کم توان و توانیاب طراحی مبلمان شهری ۱۴۰۰.۰۵.۰۲ ۱۴۰۰.۰۵.۰۲
سمانه جلیلی صدرآباد ارائه آثار هنری طراحی باجه تلفن مناسب سازی شده برای افراد کم توان و توانیاب طراحی مبلمان شهری ۱۴۰۰.۰۵.۰۲ ۱۴۰۰.۰۵.۰۲
سمانه جلیلی صدرآباد ارائه آثار هنری طراحی تابلو اطلاع رسانی مناسب برای افراد کم توان و توانیاب ۱۴۰۰.۰۵.۰۲ ۱۴۰۰.۰۵.۰۲
محسن صفار دزفولی ارائه آثار هنری طراحی سه راهی برق سیار خانگی ۱۴۰۰.۰۲.۲۵ ۱۴۰۰.۰۲.۲۵
مهدی خاک زند ارائه آثار هنری طراحی مدرسه خلاق در بستر اقلیم و فرهنگ طراحی مدرسه ۱۳۹۹.۱۱.۰۱ ۱۳۹۹.۱۱.۰۱
مهدی خاک زند ارائه آثار هنری طراحی مفهومی تالار شهر تیس- مسابقه طراحی تالار شهر تیس ۱۳۹۹.۱۰.۳۰ ۱۳۹۹.۱۰.۳۰
حسن صادقی نائینی ارائه آثار هنری طراحی رنده آشپزخانه بر اساس مهندسی کانسی ۱۳۹۹.۱۰.۱۷ ۱۳۹۹.۱۰.۱۷
مهدی خاک زند ارائه آثار هنری طراحی مفهومی سایت مرکز محله بلوک ۳A و دو تیپ مسکونی جداره مرکز محله شهر تیس طراحی مفهومی ۱۳۹۹.۱۰.۰۳ ۱۳۹۹.۱۱.۲۷
محسن صفار دزفولی ارائه آثار هنری طراحی جلیقه نجات غریق همراه ۱۳۹۹.۰۹.۳۰ ۱۳۹۹.۰۹.۳۰
حسن صادقی نائینی ارائه آثار هنری طراحی تونل گندزای ویروس کرونا ۱۳۹۹.۰۹.۰۴ ۱۳۹۹.۰۹.۰۴
عباس آقا یزدانفر ارائه آثار هنری آزمایشگاه مرجع سازمان آب و فاضلاب استان تهران ۱۳۹۹ ۱۳۹۹.۱۱.۱۵
حسن صادقی نائینی ارائه آثار هنری طراحی سیستمی برای رانندگان مبتلا به همی آنوپی ۱۳۹۹.۰۹.۰۳
مجید مفیدی شمیرانی ارائه آثار هنری طراحی مدرسه در ۴ اقلیم ایران ۱۳۹۹.۰۳.۰۳ ۱۳۹۹.۰۳.۰۳
مهران علی الحسابی ارائه آثار هنری راهنمای ساماندهی نمای خانه های روستایی مطالعه و ارائه سامانه ابتکاری طراحی نماهای روستایی ۱۳۹۹.۰۸.۲۹ ۱۴۰۰.۰۵.۰۲
حسن صادقی نائینی ارائه آثار هنری طراحی وسایل کمکی برای والیبالیست ها بمنظور پیشگیری از پارگی رباط صلیبی ۱۳۹۹.۰۸.۲۱ ۱۳۹۹.۰۸.۲۰
مهدی خاک زند ارائه آثار هنری پل زندگی شیراز- مسابقه طراحی پل ۱۳۹۹.۰۷.۱۵ ۱۳۹۹.۰۷.۱۵
حسن صادقی نائینی ارائه آثار هنری طراحی دستکش یکبار مصرف قصابی ۱۳۹۹.۰۷.۰۹ ۱۳۹۹.۰۷.۰۹
عبدالهادی دانشپور ارائه آثار هنری تبعیت فرم از اقلیم ۱۳۹۹.۰۶.۱۱ ۱۳۹۹.۰۹.۱۱
حسن صادقی نائینی ارائه آثار هنری طراحی وسیله بازی برای تعامل کودکان و سالمندان ۱۳۹۹.۰۵.۲۱ ۱۳۹۹.۰۵.۲۱
مجید مفیدی شمیرانی ارائه آثار هنری طراحی خیابان پیاده مدار گلیم با رویکرد صفر انرژی در سیرجان ۱۳۹۹.۰۹.۰۱ ۱۳۹۹.۰۹.۰۱
محسن صفار دزفولی ارائه آثار هنری طراحی شیرآب روشویی با هدف مدیریت مصرف آب ۱۳۹۹.۰۴.۱۵ ۱۳۹۹.۰۴.۱۵
عبدالهادی دانشپور ارائه آثار هنری design of site a with industrial and ecological approach ۱۳۹۹.۰۴.۰۳ ۱۳۹۹.۰۴.۰۳
سمانه تقدیر ارائه آثار هنری طراحی معماری مدرسه ابتدایی سبز بعثت ۱۳۹۹.۰۳.۳۱
حسن صادقی نائینی ارائه آثار هنری طراحی دستگاه آموزش اپتیک قابل حمل ۱۳۹۹.۰۳.۲۸ ۱۳۹۹.۰۳.۲۸
مجید مفیدی شمیرانی ارائه آثار هنری مرکز فرهنگ پایداری شهرداری منطقه ۱ تهران ۱۳۹۹.۰۹.۰۱ ۱۳۹۹.۰۹.۰۱
محسن صفار دزفولی ارائه آثار هنری طراحی سرویس چایخوری طراحی سرویس چایخوری با رویکرد احساس گرا ۱۳۹۹.۰۲.۳۰ ۱۳۹۹.۰۲.۳۰
حسن صادقی نائینی ارائه آثار هنری طراحی اتاق کنترل کارخانه ذوب ۱۳۹۹.۰۲.۱۱ ۱۳۹۹.۰۲.۱۱
حسن صادقی نائینی ارائه آثار هنری طراحی ارگونومیک ابزار دستی برداشت محصول برای باغداران گردو ۱۳۹۹.۰۱.۲۰ ۱۳۹۹.۰۱.۲۰
عبدالهادی دانشپور ارائه آثار هنری مرکز اقامت گاهی ۱۳۹۸.۰۶.۰۱ ۱۳۹۸.۰۹.۰۱
عباس آقا یزدانفر ارائه آثار هنری ساختمان اداری مرکزی حمل و نقل جاده ای بجنورد ۱۳۹۸ ۱۳۹۸
عباس آقا یزدانفر ارائه آثار هنری مرکز تجاری-اقامتی عقیق قم ۱۳۹۸ ۱۳۹۸
مجید مفیدی شمیرانی ارائه آثار هنری طراحی کتابخانه کودک صفر انرژی در سیرجان ۱۳۹۸.۰۱.۰۲ ۱۳۹۸.۰۴.۰۲
عبدالهادی دانشپور ارائه آثار هنری پارک الامه عراق ۱۳۹۸.۰۶.۰۱ ۱۳۹۸.۰۹.۰۱
حسن صادقی نائینی ارائه آثار هنری طراحی محل نشستن متناسب با روستا ۱۳۹۸.۰۶.۰۶ ۱۳۹۸.۰۶.۰۶
هانیه صنایعیان ارائه آثار هنری طراحی مدرسه ۱۳۹۷.۰۵.۲۱ ۱۳۹۷.۰۵.۲۱
عبدالهادی دانشپور ارائه آثار هنری معماری صفر انرژی ۱۳۹۷.۰۶.۰۱ ۱۳۹۷.۰۹.۰۱
عباس آقا یزدانفر ارائه آثار هنری خوابگاه دانشگاه الزهرا ۱۳۹۶ ۱۳۹۶
میترا غفوریان ارائه آثار هنری شهرک مسکونی الزهرا (س)- کربلا ۱۳۹۶.۰۲.۰۵ ۱۳۹۶.۰۶.۰۵
مهدی خرم ارائه آثار هنری طراحی جهت ساخت کابین لکو موتیو مپ ۲۴ شرکت مهندسی ساخت لکوموتیو مپنا طراحی کابین لوکوموتیو مپ ۲۴ و تهیه نقشه های اجرایی ساخت ۱۳۹۵.۱۰.۳۰ ۱۳۹۵.۱۱.۳۰
عباس آقا یزدانفر ارائه آثار هنری مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا ۱۳۹۵ ۱۳۹۵
مهدی خرم ارائه آثار هنری طراحی فضای داخلی سالن جلسات معاونت محترم اموزشی طراحی و ساخت سالن جلسات تحصیلات تکمیلی ۱۳۹۵.۰۶.۳۰ ۱۳۹۵.۰۵.۳۰
رضا مرتضایی ارائه آثار هنری طراحی بطری پلاستیکی آکاردئونی مخصوص مواد غذایی ۱۳۹۵.۰۶.۲۰ ۱۳۹۵.۰۷.۰۱
مهدی خرم ارائه آثار هنری طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی کانون های دانشجویی طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی کانون های دانشجویی ۱۳۹۵.۰۳.۲۵ ۱۳۹۵.۰۴.۱۵
حسن صادقی نائینی ارائه آثار هنری طراحی ظرف عذای بیماران پارکینسونی ۱۳۹۵.۰۳.۰۵
حسن صادقی نائینی ارائه آثار هنری طراحی ایستگاه اتوبوس تندرو طراحی المان شهری کاربردی ۱۳۹۳.۱۲.۱۲ ۱۳۹۳.۱۲.۲۵
هاشم مسدد ارائه آثار هنری طراحی دسته عصای کودکان نابینا کودکان نابینا از استفاده از عصا امتناع می ورزند. لذا با توجه به سلیقه کودکان و همچنین با بهره گیری از رویه جدید، سعی شده است تا دسته عصابرای کودکان نابینا جلب باشد ۱۳۹۳.۱۲.۰۳ ۱۳۹۳.۱۲.۰۳
مهدی خرم ارائه آثار هنری مبلمان مدولار ۱۳۹۳.۱۰.۲۵ ۱۳۹۳.۱۰.۲۵
اصغر محمدمرادی ارائه آثار هنری مطالعات مفهومی و طراحی مراحل یک و دو باغ ملک ۱۳۹۳.۰۱.۲۱
اصغر محمدمرادی ارائه آثار هنری بازنگری و تکمیل نقشه های فاز دوم طرح و انجام خدمات مشاور نظارت مقیم و عالیه در پروژه بوستان بانوان لویزان به مساحت تقریبی ۳۵ هکتار ۱۳۹۳.۰۱.۱۹
اصغر محمدمرادی ارائه آثار هنری طرح مرحله اول و دوم بوستان محله ای خلیج فارس واقع در منطقه ۱۸ تهران ۱۳۹۳.۰۱.۱۷
عبدالهادی دانشپور ارائه آثار هنری تدوین سند راهبردی نظام شهرسازی ایران با رویکرد اسلامی ایرانی ۱۳۹۲.۱۲.۲۱ ۱۳۹۳.۰۱.۲۰
حسن صادقی نائینی ارائه آثار هنری طراحی و ساخت دستگاه آنتروپومتری پورتایل لیزری دیجیتال ۱۳۹۲.۱۱.۱۶ ۱۳۹۲.۱۲.۲۶
مهدی خرم ارائه آثار هنری دستگاه جوجه کشی خانگی با قابلیت چرخش ۳۶۰ ۱۳۹۲.۱۰.۰۲ ۱۳۹۲.۱۰.۰۲
مهدی خرم ارائه آثار هنری طراحی بیمارستان سیار ۴۰ تختخوابی ۱۳۹۲.۰۹.۱۷ ۱۳۹۲.۱۲.۲۰
رضا خیرالدین ارائه آثار هنری New form of regional cooperation new spatial structure Electronic cooperation and the rise of mega city-regions ۱۳۹۲.۰۷.۰۳ ۱۳۹۲.۰۹.۰۱
مهران علی الحسابی ارائه آثار هنری طراحی شهری میدان سعدی مشهد ۱۳۹۲.۰۶.۰۲ ۱۳۹۲.۰۹.۱۴
مهران علی الحسابی ارائه آثار هنری طرح جامع توسعه حرم حضرت معصومه (س) در قم ۱۳۹۲.۰۴.۰۸ ۱۳۹۲.۱۰.۱۹
اسماعیل شیعه ارائه آثار هنری طرح جامع و تفصیلی شهر سگزآباد ۱۳۹۱.۱۲.۲۳ ۱۳۹۱.۱۲.۲۳
عباس آقا یزدانفر ارائه آثار هنری سرای خان کهنه ۱۳۹۱.۱۲.۰۱ ۱۳۸۷.۱۱.۰۷
اسماعیل شیعه ارائه آثار هنری طرح راهبردی و جامع منطقه ویژه اقتصادی سهلان ۱۳۹۱.۱۱.۱۶ ۱۳۹۱.۱۱.۱۶
هاشم مسدد ارائه آثار هنری وسیله آموزشی اصوات برای استفاده کودکان ۱۳۹۱.۱۱.۰۸ ۱۳۹۱.۱۲.۰۵
ناصر کلینی ممقانی ارائه آثار هنری دستگاه پرتابل شبیه ساز ورزش قایقرانی ۱۳۹۱.۱۰.۳۰ ۱۳۹۱.۱۱.۱۴
مهدی خرم ارائه آثار هنری ساخت دستگاه پرورش قارچ خانگی ۱۳۹۱.۱۰.۱۸ ۱۳۹۱.۱۲.۲۲
اصغر محمدمرادی ارائه آثار هنری بررسی تجارب جهانی در زمینه حفظ احیا و معاصر سازی فضاها و مراکز تاریخی فرهنگی شهرها ۱۳۹۱.۱۰.۱۶ ۱۳۹۱.۱۰.۱۶
محسن فیضی ارائه آثار هنری مطالعه و بررسی حفظ، احیا و معاصر سازی فضاها و مراکز تاریخی فرهنگی شهرها ۱۳۹۱.۰۹.۱۶ ۱۳۹۱.۱۰.۱۶
اسماعیل شیعه ارائه آثار هنری کتاب برنامه ریزی شهری ۱۳۹۱.۰۹.۰۱ ۱۳۹۱.۰۹.۰۱
اسماعیل شیعه ارائه آثار هنری طرح جامع (توسعه و عمران) ناحیه خراسان شمالی ۱۳۹۱.۰۸.۲۱ ۱۳۹۱.۰۸.۲۱
مهدی خرم ارائه آثار هنری طراحی و ساخت دستگاه تولید عرقیات خانگی ۱۳۹۱.۰۸.۱۶ ۱۳۹۱.۱۱.۰۲
اسماعیل شیعه ارائه آثار هنری طرح جامع و تفصیلی شهر آوج ۱۳۹۱.۰۷.۲۶ ۱۳۹۱.۰۷.۲۶
اسماعیل شیعه ارائه آثار هنری طرح جامع و تفصیلی شهر رازمیان ۱۳۹۱.۰۷.۲۶ ۱۳۹۱.۰۷.۲۶
اسماعیل شیعه ارائه آثار هنری طرح جامع و تفصیلی شهر معلم کلایه ۱۳۹۱.۰۷.۲۶ ۱۳۹۱.۰۷.۲۶
مهران علی الحسابی ارائه آثار هنری طراحی شهری خیابان دانشگاه مشهد ۱۳۹۱.۰۷.۱۷ ۱۳۹۱.۱۱.۱۹
رضا مرتضایی ارائه آثار هنری مطالعه و طراحی چهار عنصر مبلمان شهری با هویت تاریخی نیمکت، زباله دان، راهبند و پایه چراغ ۱۳۹۱.۰۶.۲۰ ۱۳۹۱.۱۱.۱۵
عباس آقا یزدانفر ارائه آثار هنری هایپر مارکت دریاچه چیتگر ۱۳۹۱.۰۶.۰۱ ۱۳۹۱.۱۲.۰۱
عباس آقا یزدانفر ارائه آثار هنری طراحی آرامگاه شمس تبریزی در خوی ۱۳۹۱.۰۵.۰۳ ۱۳۹۱.۰۵.۰۳
محسن فیضی ارائه آثار هنری مطالعه و بررسی ایمن سازی و توانمندسازی اجتماعی بافت های تاریخی ۱۳۹۱.۰۴.۱۹ ۱۳۹۱.۰۵.۰۱
اصغر محمدمرادی ارائه آثار هنری ایمن سازی و توانمند سازی بافتهای تاریخی ۱۳۹۱.۰۴.۰۷ ۱۳۹۱.۰۵.۰۱
عباس آقا یزدانفر ارائه آثار هنری ساختمان اداری کیان ۱۳۹۱.۰۴.۰۱ ۱۳۹۱.۱۲.۰۱
فاطمه مهدی زاده سراج ارائه آثار هنری مستندسازی رابطه شکل، معنا، زیبایی و سازه در معماری اسلامی ایران ۱۳۹۱.۰۲.۲۹ ۱۳۹۱.۰۵.۳۰
رضا مرتضایی ارائه آثار هنری طراحی سیستم جامع پارتیشن اداری ۱۳۹۱.۰۲.۱۱ ۱۳۹۱.۰۲.۱۶
مصطفی عباس زادگان ارائه آثار هنری طرح گسترش حیات زیرسطحی شهر مشهد ۱۳۹۰.۱۲.۱۵ ۱۳۹۰.۱۱.۱۲
عباس آقا یزدانفر ارائه آثار هنری مسابقه طراحی ساختمان نظام مهندسی ساختمان بوشهر ۱۳۹۰.۱۲.۰۱ ۱۳۹۰.۱۲.۰۲
ناصر کلینی ممقانی ارائه آثار هنری طراحی ظرف غذای دانش آموزی ۱۳۹۰.۱۱.۲۵ ۱۳۹۰.۱۲.۱۶
محسن فیضی ارائه آثار هنری مطالعه و تدوین معیار طراحی منظر محوطه باز مدارس ابتدایی ۱۳۹۰.۱۱.۲۵ ۱۳۹۰.۱۱.۲۵
مهدی خرم ارائه آثار هنری طراحی ترالی فیزیوتراپی ۱۳۹۰.۱۰.۲۴ ۱۳۹۰.۱۱.۳۰
حسن صادقی نائینی ارائه آثار هنری طراحی وسیله بازی برای کودکان بیش فعال ۱۳۹۰.۱۰.۲۱ ۱۳۹۰.۱۲.۲۳
مجید مفیدی شمیرانی ارائه آثار هنری طراحی ساختمان پیش دبستانی شهید مهدوی ۱۳۹۰.۰۱.۰۱ ۱۳۹۰.۰۲.۰۱
مصطفی عباس زادگان ارائه آثار هنری طراحی شهری محور آئینی حرم حضرت معصومه (ع) تا مسجد جمکران ۱۳۹۰.۰۹.۰۱ ۱۳۹۰.۱۰.۱۰
محسن صفار دزفولی ارائه آثار هنری طراحی بطری شیر ۱۳۹۰.۰۸.۱۸ ۱۳۹۰.۱۱.۱۵
مهدی خرم ارائه آثار هنری طراحی دستگاه جوجه کشی خانگی ۱۳۹۰.۰۷.۲۴ ۱۳۹۰.۰۹.۲۷
مصطفی بهزادفر ارائه آثار هنری طرح جامع معماری مرکز شهر جدید شیرین شهر ۱۳۹۰.۰۶.۱۰ ۱۳۹۰.۰۸.۲۰
هاشم مسدد ارائه آثار هنری طراحی وسیله ای برای ارتقا هوش منطقی کودکان ۴ تا ۶ سال ۱۳۹۰.۰۵.۲۰ ۱۳۹۰.۱۱.۰۵
راضیه سادات حاج سید رضازاده ارائه آثار هنری طراحی شهری جداره های خیابان امام حسین (ع) شهر محمدیه ۱۳۹۰.۰۴.۲۰ ۱۳۹۰.۰۶.۱۵
مصطفی بهزادفر ارائه آثار هنری طراحی لبه رودخانه چشمه کیله تنکابن ۱۳۹۰.۰۴.۱۵ ۱۳۹۰.۰۶.۳۰
راضیه سادات حاج سید رضازاده ارائه آثار هنری طراحی شهری فلکه گاز شیراز ۱۳۹۰.۰۴.۱۰ ۱۳۹۰.۰۵.۳۱
هاشم مسدد ارائه آثار هنری اسباب بازی برای آموزش ریاضی به دانش آموزان ناشنوا ۱۳۹۰.۰۳.۰۷ ۱۳۹۰.۰۴.۰۶
راضیه سادات حاج سید رضازاده ارائه آثار هنری طرح باز آفرینی هویت میدان بهارستان ۱۳۹۰.۰۱.۱۸ ۱۳۹۰.۰۲.۲۵
مصطفی بهزادفر ارائه آثار هنری طراحی شهری محور سیاه سنگ واقع در بافت فرسوده و تاریخی شیراز ۱۳۹۰.۰۱.۱۵ ۱۳۹۰.۰۳.۳۰
رضا مرتضایی ارائه آثار هنری چرخ موسیقی پرتابل بر پایه ی حرکت پیاده ۱۳۸۹.۱۲.۱۵ ۱۳۹۰.۰۲.۰۵
ناصر کلینی ممقانی ارائه آثار هنری طراحی شیر اب ۱۳۸۹.۱۱.۳۰ ۱۳۸۹.۱۲.۱۷
محسن صفار دزفولی ارائه آثار هنری طراحی نازل شیلنگ جایگاه سوخت رسانی ۱۳۸۹.۱۱.۲۵ ۱۳۸۹.۱۲.۲۰
مهدی خرم ارائه آثار هنری طراحی دستگاه ورزش همگانی پارکی ۱۳۸۹.۱۱.۲۰ ۱۳۸۹.۱۲.۱۰
محسن صفار دزفولی ارائه آثار هنری طراحی بطری دلستر ۱۳۸۹.۱۰.۱۲ ۱۳۸۹.۱۱.۲۶
حسن صادقی نائینی ارائه آثار هنری طراحی وسیله ایی برای برنامه ریزی درسی دانش اموزان ۱۳۸۹.۱۰.۰۱ ۱۳۸۹.۱۲.۲۲
مهران علی الحسابی ارائه آثار هنری طراحی بافت فرسوده شهر ماهشهر ۱۳۸۹.۰۹.۲۴ ۱۳۸۹.۱۲.۱۹
اسماعیل شیعه ارائه آثار هنری مرحله نهایی طرح ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی سنقر ۱۳۸۹.۰۹.۱۵ ۱۳۸۹.۱۲.۱۲
محسن فیضی ارائه آثار هنری تدوین ضوابط و معیارهای طراحی منظر محوطه باز مدارس ابتدایی ۱۳۸۹.۰۹.۰۵ ۱۳۸۹.۰۹.۱۲
مهدی خرم ارائه آثار هنری طراحی دستگاه استرلیزه کردن وسایل پزشکی ۱۳۸۹.۰۸.۱۲ ۱۳۸۹.۱۰.۲۲
هاشم مسدد ارائه آثار هنری چادر مسافرتی برای خانواده ها ۱۳۸۹.۰۸.۰۷ ۱۳۸۹.۱۲.۰۱
محسن صفار دزفولی ارائه آثار هنری طراحی خوراک پز خورشیدی ۱۳۸۹.۰۷.۲۰ ۱۳۸۹.۰۸.۳۰
عباس آقا یزدانفر ارائه آثار هنری سردر ورودی صنعت نفت ۱۳۸۹.۰۶.۱۴ ۱۳۸۸.۰۴.۱۰
هاشم مسدد ارائه آثار هنری طرح زیبا سازی پیکره ایستگاه انتن های زمینی تلفن همراه ۱۳۸۹.۰۶.۰۶ ۱۳۸۹.۰۷.۲۳
عبدالحمید نقره کار ارائه آثار هنری طراحی طرح جامع کربلای معلا ۱۳۸۹.۰۳.۲۱ ۱۳۸۹.۰۳.۲۱
عباس آقا یزدانفر ارائه آثار هنری یادمان شهدای صنعت نفت ۱۳۸۹.۰۳.۲۰ ۱۳۸۸.۰۶.۰۵
اصغر محمدمرادی ارائه آثار هنری طراحی ساختمان شهرداری قزوین ۱۳۸۹.۰۲.۲۰ ۱۳۸۹.۰۲.۲۰
عباس آقا یزدانفر ارائه آثار هنری طراحی سردر فرعی دانشگاه الزهرا ۱۳۸۹.۰۲.۰۶ ۱۳۸۹.۰۵.۰۹
اسماعیل شیعه ارائه آثار هنری بررسی سیر تحولات تاریخی مدارس و نظام اموزشی ایران ۱۳۸۸.۱۲.۲۸ ۱۳۸۹.۰۳.۲۴
اسماعیل شیعه ارائه آثار هنری اصول مکان یابی مجتمع های اموزشی در بافتهای شهری ۱۳۸۸.۱۲.۲۸ ۱۳۸۹.۰۳.۲۴
اسماعیل شیعه ارائه آثار هنری طرحاماده سازی اراضی اوهدا (ونزوئلا) ۱۳۸۸.۱۲.۲۵ ۱۳۸۸.۱۲.۲۶
هاشم هاشم نژاد شیرازی ارائه آثار هنری طراحی موزه فرش تبریز ۱۳۸۸.۱۲.۰۵ ۱۳۸۸.۰۲.۰۳
اصغر محمدمرادی ارائه آثار هنری طرح جامع ساماندهی عرصه محوطه چهانی بیستون (مرحله ۲) ۱۳۸۸.۱۲.۰۵ ۱۳۸۸.۱۲.۰۵
محسن فیضی ارائه آثار هنری طرح جامع ساماندهی عرصه محوطه چهانی بیستون (مرحله ۲) ۱۳۸۸.۱۲.۰۵ ۱۳۸۸.۱۲.۰۵
مهران علی الحسابی ارائه آثار هنری طراحی محور امامزاده یحیی - ساری ۱۳۸۸.۱۲.۰۲ ۱۳۸۸.۱۲.۱۹
اصغر محمدمرادی ارائه آثار هنری طرح راهبردی مرمت و احیای مجموعه سعدالسلطنه قزوین (مرحله دوم) ۱۳۸۸.۱۱.۲۰ ۱۳۸۸.۱۱.۲۰
محسن فیضی ارائه آثار هنری طرح راهبردی مرمت و احیای مجموعه سعدالسلطنه قزوین (مرحله دوم) ۱۳۸۸.۱۱.۲۰ ۱۳۸۸.۱۱.۲۰
هاشم مسدد ارائه آثار هنری نمازیار- میز و صندلی مخصوص نمازگزاران کم توان ۱۳۸۸.۱۱.۱۵ ۱۳۸۸.۱۱.۲۱
مصطفی بهزادفر ارائه آثار هنری طراحی اراضی نیروی دریایی منطقه ۱۵ تهران ۱۳۸۸.۱۱.۰۵ ۱۳۸۸.۱۲.۱۸
عبدالحمید نقره کار ارائه آثار هنری طراحی هفت تیپ ساختمان اداری برای بنیاد شهید و امور ایثارگران ۱۳۸۸.۱۰.۱۲ ۱۳۸۸.۱۰.۱۲
مهدی خرم ارائه آثار هنری تخت احیائ نوزاد طراحی و ارتقائ عملکرد ۱۳۸۸.۰۹.۱۱ ۱۳۸۸.۱۰.۲۲
محسن صفار دزفولی ارائه آثار هنری طراحی بطری دلستر ۱۳۸۸.۰۹.۰۸ ۱۳۸۸.۱۱.۲۶
هاشم مسدد ارائه آثار هنری دستگاه شستشو و نظافت پا در منازل ۱۳۸۸.۰۸.۲۸ ۱۳۸۸.۰۹.۰۵
مصطفی بهزادفر ارائه آثار هنری طراحی محور چشمه کیله، تنکابن ۱۳۸۸.۰۸.۱۲ ۱۳۸۸.۱۰.۲۰
مهدی خرم ارائه آثار هنری طراحی مبلمان پیاده راه پانزده خرداد ۱۳۸۸.۰۸.۱۰ ۱۳۸۸.۰۹.۲۳
محسن وفامهر ارائه آثار هنری طراحی مجموعه مذهبی و اموزشی مسجد الرسول ص ۱۳۸۸.۰۸.۱۰ ۱۳۹۰.۱۰.۱۰
اسماعیل شیعه ارائه آثار هنری طرح ناحیه ای بجنورد -مرحله ۱ ۱۳۸۸.۰۷.۱۵ ۱۳۸۸.۰۸.۱۵
هاشم مسدد ارائه آثار هنری صندلی چند منظوره کودک ۱۳۸۸.۰۷.۱۰ ۱۳۸۸.۱۱.۱۲
مهران علی الحسابی ارائه آثار هنری طرح بهسازی بافت باارزش اوان ۱۳۸۸.۰۶.۱۲ ۱۳۸۸.۰۷.۱۵
اسماعیل شیعه ارائه آثار هنری طرح توانمند سازی سکونتگاههای غیررسمی بوشهر ۱۳۸۸.۰۵.۳۱ ۱۳۸۸.۱۰.۰۶
مهدی خرم ارائه آثار هنری ابزار چندکاره اشپزخانه ۱۳۸۸.۰۵.۲۸ ۱۳۸۸.۱۱.۱۷
محسن صفار دزفولی ارائه آثار هنری طراحی خوراک پز خورشیدی ۱۳۸۸.۰۵.۱۵ ۱۳۸۸.۰۷.۲۰
مصطفی بهزادفر ارائه آثار هنری طراحی مجموعه آ اس پ میگون - شمشک ۱۳۸۸.۰۵.۱۵ ۱۳۸۸.۰۷.۰۶
مصطفی عباس زادگان ارائه آثار هنری طراحی شهری ورودی شهر سنندج ۱۳۸۸.۰۴.۰۶ ۱۳۸۸.۰۸.۱۸
مصطفی عباس زادگان ارائه آثار هنری طراحی شهری خیابان انقلاب شیراز ۱۳۸۸.۰۳.۲۹ ۱۳۸۸.۰۷.۰۵
مصطفی بهزادفر ارائه آثار هنری طراحی شهری محور ساحلی بوشهر ۱۳۸۸.۰۳.۱۰ ۱۳۸۸.۰۴.۱۵
راضیه سادات حاج سید رضازاده ارائه آثار هنری طراحی و ساماندهی میدان بهارستان ۱۳۸۸.۰۳.۰۸ ۱۳۸۸.۰۹.۰۴
محسن وفامهر ارائه آثار هنری ارائه ماکت از پدافند غیرعامل (پناهگاه های چندمنظوره) ۱۳۸۸.۰۳.۰۱ ۱۳۸۸.۰۳.۱۳
مصطفی عباس زادگان ارائه آثار هنری فلکه گاز شیراز ۱۳۸۸.۰۲.۲۸ ۱۳۸۸.۰۹.۰۷
مصطفی عباس زادگان ارائه آثار هنری طراحی شهری محور جمکران قم ۱۳۸۸.۰۲.۲۰ ۱۳۸۸.۰۵.۰۸
محسن وفامهر ارائه آثار هنری ارائه ماکت از پل متحرک روی اروند رود ۱۳۸۸.۰۲.۱۵ ۱۳۸۸.۰۳.۱۳
محسن وفامهر ارائه آثار هنری طراحی معماری مجتمع فرهنگی و مسجد الرسول(ص) نازی آباد ۱۳۸۸.۰۲.۱۰ ۱۳۸۸.۰۲.۱۲
اسماعیل شیعه ارائه آثار هنری طرح توانمند سازی سکونتگاههای غیررسمی تربت حیدریه-مرحله ۱ ۱۳۸۸.۰۲.۰۱ ۱۳۸۸.۰۴.۱۰
عباس آقا یزدانفر ارائه آثار هنری مجموعه ساختمانهای جانبی سد سردشت ۱۳۸۷.۱۲.۲۵ ۱۳۸۷.۱۲.۲۵
حسن صادقی نائینی ارائه آثار هنری طراحی تخت بیمارستانی برای استحمام ۱۳۸۷.۱۲.۲۰ ۱۳۸۷.۱۲.۲۰
حسن صادقی نائینی ارائه آثار هنری ست پرتابل مبلمان روستاییان غرب کشور ۱۳۸۷.۱۲.۱۰ ۱۳۸۷.۱۲.۱۲
حسن صادقی نائینی ارائه آثار هنری طراحی و ساخت دستگاه انتروپومتر دیجیتال ۱۳۸۷.۱۱.۲۵ ۱۳۸۷.۱۲.۰۱
هاشم مسدد ارائه آثار هنری اسباب بازی کودک ۱۳۸۷.۱۰.۳۰ ۱۳۸۷.۱۱.۲۰
هاشم مسدد ارائه آثار هنری بررسی و اصلاح ابچکان ۶نفره اشپزخانه به روش مهندسی ارزش ۱۳۸۷.۱۰.۲۰ ۱۳۸۷.۱۰.۲۱
عباس آقا یزدانفر ارائه آثار هنری مسجد شهدای صنعت نفت ۱۳۸۷.۱۰.۱۷ ۱۳۸۹.۰۶.۰۹
مهران علی الحسابی ارائه آثار هنری طراحی مفهومی توسعه فضاهای زیر سطحی در تهران ۱۳۸۷.۱۰.۰۱ ۱۳۸۷.۱۰.۰۱
مهدی خرم ارائه آثار هنری طراحی پله های پیش ساخته ۱۳۸۷.۰۸.۲۰ ۱۳۸۷.۱۱.۲۲
محسن صفار دزفولی ارائه آثار هنری طراحی بسته و گرافیک کلوچه نادری ۱۳۸۷.۰۸.۱۶ ۱۳۸۷.۱۰.۰۲
اصغر محمدمرادی ارائه آثار هنری طرح ساماندهی محوطه جهانی بیستون ۱۳۸۷.۰۷.۲۰ ۱۳۸۷.۱۲.۲۹
ناصر کلینی ممقانی ارائه آثار هنری طراحی کتری بر اساس مهندسی کانسی ۱۳۸۷.۰۷.۱۸ ۱۳۸۷.۰۸.۱۸
مصطفی عباس زادگان ارائه آثار هنری طراحی شهری حرم حضرت معصومه تا مسجد مقدس جمکران ۱۳۸۷.۰۷.۰۷ ۱۳۸۷.۱۲.۳۰
مصطفی عباس زادگان ارائه آثار هنری طراحی شهری خیابان انقلاب شیراز ۱۳۸۷.۰۷.۰۱ ۱۳۸۷.۱۲.۲۰
اسماعیل شیعه ارائه آثار هنری طرح نهائی جامع شهر خرمدره ۱۳۸۷.۰۶.۳۱ ۱۳۸۷.۰۷.۲۵
عباس آقا یزدانفر ارائه آثار هنری سایت پارس مهر ۱۳۸۷.۰۶.۳۱ ۱۳۸۷.۰۶.۳۱
عبدالهادی دانشپور ارائه آثار هنری طراحی منزل مسکونی نیاوران ۱۳۸۷.۰۶.۲۰ ۱۳۸۷.۰۹.۲۰
مصطفی عباس زادگان ارائه آثار هنری ورودی سنندج ۱۳۸۷.۰۶.۰۱ ۱۳۸۷.۱۲.۱۵
مهران علی الحسابی ارائه آثار هنری طراحی و نظارت اجرایی مجموعه مسکونی ۱۳۸۷.۰۵.۳۱ ۱۳۸۷.۱۰.۳۰
عباس آقا یزدانفر ارائه آثار هنری پژوهشکده و دانشکده نانو تکنولوژی ۱۳۸۷.۰۵.۳۱ ۱۳۸۷.۰۵.۳۱
مصطفی بهزادفر ارائه آثار هنری طراحی شهری خیابان احمدآباد شهر مشهد ۱۳۸۷.۰۵.۲۰ ۱۳۸۷.۱۲.۱۵
محسن صفار دزفولی ارائه آثار هنری طراحی گرافیک بسته شیر کم چرب و پرچرب ۱۳۸۷.۰۵.۱۳ ۱۳۸۷.۰۶.۲۷
محسن وفامهر ارائه آثار هنری روایت، مشاوره، طراحی، تولید و اجرای پل متحرک فاو-اروندرود تحت عنوان اولین انیمیشن بلند هفتاد و پنج دقیقه ای تحت عنوان درست مثل یک پل ۱۳۸۷.۰۵.۰۱ ۱۳۸۷.۰۷.۰۴
عباس آقا یزدانفر ارائه آثار هنری دیدگاه سد گتوند ۱۳۸۷.۰۴.۳۱ ۱۳۸۷.۰۴.۳۱
محسن فیضی ارائه آثار هنری طراحی مجموعه امام زاده باقر بیستون ۱۳۸۷.۰۴.۱۵ ۱۳۸۷.۰۷.۲۰
مصطفی بهزادفر ارائه آثار هنری طرح منظر شهری محله خاک سفید تهران ۱۳۸۷.۰۴.۱۲ ۱۳۸۷.۱۱.۲۵
مهدی خرم ارائه آثار هنری طراحی مبلمان شهری پیاده راه باغ سپهسالار ۱۳۸۷.۰۴.۱۱ ۱۳۸۷.۰۶.۱۲
اسماعیل شیعه ارائه آثار هنری طرح نهائی ناحیه ای الیگودرز ۱۳۸۷.۰۴.۰۱ ۱۳۸۷.۰۸.۲۰
مصطفی بهزادفر ارائه آثار هنری طرح امکان سنجی توسعه اراضی بهدشت-چمستان ۱۳۸۷.۰۳.۱۰ ۱۳۸۷.۰۷.۳۰
مهران علی الحسابی ارائه آثار هنری طرح توسعه فضای زیر سطحی در اطراف حرم مطهر امام رضا (ع) ۱۳۸۷.۰۲.۳۰ ۱۳۸۷.۰۲.۳۰
محسن صفار دزفولی ارائه آثار هنری طراحی گرافیک بسته خمیردندان کودک ۱۳۸۷.۰۲.۱۹ ۱۳۸۷.۰۴.۳۱
مصطفی بهزادفر ارائه آثار هنری طراحی مبدا ورودی غربی تهران - کرج ۱۳۸۷.۰۲.۱۸ ۱۳۸۷.۰۸.۲۵
مهران علی الحسابی ارائه آثار هنری طرح مطالعاتی بافت اسیب دیده و طراحی الگوهای مسکن در روستای کنگ - استان خراسان رضوی ۱۳۸۷.۰۲.۰۱ ۱۳۸۷.۰۹.۰۱
مصطفی عباس زادگان ارائه آثار هنری طرح منظر شهری صابونپزخانه ۱۳۸۷.۰۲.۰۱ ۱۳۸۷.۱۱.۲۰
هاشم هاشم نژاد شیرازی ارائه آثار هنری طرح ساختمان بزرگ تجاری و خدماتی ۱۳۸۷.۰۱.۳۱ ۱۳۸۷.۱۲.۰۵
اسماعیل شیعه ارائه آثار هنری طرح مکان یابی اراضی متصل و منفصل شهر زنجان ۱۳۸۷.۰۱.۲۵ ۱۳۸۷.۰۲.۲۲
محسن فیضی ارائه آثار هنری طرح جامع ساماندهی عرصه محوطه تاریخی بیستون ۱۳۸۷.۰۱.۰۱ ۱۳۸۷.۰۱.۰۱
اصغر محمدمرادی ارائه آثار هنری طراحی مجموعه امام زاده باقر بیستون ۱۳۸۷.۰۱.۰۱ ۱۳۸۷.۰۱.۰۱
محسن فیضی ارائه آثار هنری طرح جامع معماری منظر مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی ۱۳۸۶.۱۲.۱۲ ۱۳۸۶.۱۲.۱۵
ناصر کلینی ممقانی ارائه آثار هنری ترالی حمل غذا در هواپیما ۱۳۸۶.۱۲.۰۱ ۱۳۸۶.۱۲.۱۰
اصغر محمدمرادی ارائه آثار هنری طرح مرمت و احیای خیابان تاریخی سپه ۱۳۸۶.۱۱.۱۷ ۱۳۸۶.۱۱.۱۷
مصطفی عباس زادگان ارائه آثار هنری طرح جامع ساماندهی تردد پیاده از محور سواره ۱۳۸۶.۱۱.۱۷ ۱۳۸۶.۱۲.۰۱
مهدی خرم ارائه آثار هنری طراحی وسیله پخت نان خانگی ۱۳۸۶.۱۰.۰۲ ۱۳۸۶.۱۱.۲۰
مصطفی عباس زادگان ارائه آثار هنری طرح منظر شهری محلات ۵ و ۶ همجوار با بزرگراه امام علی (ع) ۱۳۸۶.۰۹.۰۴ ۱۳۸۶.۱۰.۰۴
حسن صادقی نائینی ارائه آثار هنری طراحی دستکاه ستجش ابعادبدن ۱۳۸۶.۰۹.۰۱ ۱۳۸۶.۱۱.۱۱
مهدی خرم ارائه آثار هنری طراحی وضو خانه مخصوص بانوان ۱۳۸۶.۰۸.۱۲ ۱۳۸۶.۱۲.۱۲
هاشم مسدد ارائه آثار هنری سقف معابر نمایشگاههای روباز ۱۳۸۶.۰۸.۰۴ ۱۳۸۶.۰۸.۲۳
ناصر کلینی ممقانی ارائه آثار هنری تخت ویژه افراد ضایعه نخاعی ۱۳۸۶.۰۷.۲۰ ۱۳۸۶.۰۷.۳۰
مهدی خرم ارائه آثار هنری طراحی وسیله بازی با الهام از بازیهای محلی ۱۳۸۶.۰۶.۲۹ ۱۳۸۶.۱۱.۱۲
محسن صفار دزفولی ارائه آثار هنری طراحی میز کامپیوتر ۱۳۸۶.۰۶.۲۵ ۱۳۸۶.۰۸.۲۴
عباس آقا یزدانفر ارائه آثار هنری کتابخانه مرکزی دانشگاه کاشان ۱۳۸۶.۰۶.۰۳ ۱۳۸۶.۱۲.۱۵
محسن صفار دزفولی ارائه آثار هنری مجموعه ظروف سرامیک ۱۳۸۶.۰۵.۲۹ ۱۳۸۶.۰۹.۲۱
هاشم مسدد ارائه آثار هنری برانکارد ورزشی ۱۳۸۶.۰۵.۱۵ ۱۳۸۶.۰۷.۰۲
مصطفی عباس زادگان ارائه آثار هنری مسابقه توسعه اراضی شهر جدید محمدیه - قزوین ۱۳۸۶.۰۵.۱۵ ۱۳۸۶.۰۶.۱۵
محمد علی آبادی ارائه آثار هنری مسجد کوفه (نقد معماری جدید مسجد کوفه) ۱۳۸۶.۰۴.۱۸ ۱۳۸۶.۰۵.۲۵
اسماعیل شیعه ارائه آثار هنری طرح ناحیه ای بروجرد ۱۳۸۶.۰۴.۰۵ ۱۳۸۶.۱۱.۰۲
مصطفی بهزادفر ارائه آثار هنری طراحی شهری و جریبات معماری حاشیه جاده زنجان ۱۳۸۶.۰۳.۲۸ ۱۳۸۶.۱۱.۳۰
محمد علی آبادی ارائه آثار هنری شیخ بهائی (شعر در شرح جایگاه سنت دینی در اندیشه معمارانه شیخ بهائی) ۱۳۸۶.۰۳.۱۵ ۱۳۸۶.۰۴.۰۶
عباس آقا یزدانفر ارائه آثار هنری مجتمع مسکونی تجاری ثامن ۱۳۸۶.۰۳.۱۲ ۱۳۸۶.۱۲.۲۵
اسماعیل شیعه ارائه آثار هنری شعرشهر قدیم و بافت سنتی اراک ۱۳۸۶.۰۲.۲۰ ۱۳۸۶.۰۲.۲۹
مصطفی بهزادفر ارائه آثار هنری انجام خدمات طراحی شهری میدان جمهوری اسلامی شاهرود ۱۳۸۶.۰۲.۲۰ ۱۳۸۶.۱۲.۲۵
محمد علی آبادی ارائه آثار هنری حقیقت هنر اسلامی ۱۳۸۶.۰۲.۱۷ ۱۳۸۶.۰۳.۲۱
محسن وفامهر ارائه آثار هنری طراحی مسابقه پروژه ساختمان مرکزی سازمان سما و معاونت دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۶.۰۲.۱۵ ۱۳۸۶.۰۲.۲۰
عباس آقا یزدانفر ارائه آثار هنری مجموعه پذیرایی خدماتی بلوار بسیج ۱۳۸۶.۰۲.۱۵ ۱۳۸۶.۱۲.۱۵
رافائل جهانس ارائه آثار هنری هتل پارسیان ابادان ۱۳۸۶.۰۲.۱۱ ۱۳۸۶.۰۹.۰۹
مصطفی عباس زادگان ارائه آثار هنری مسابقه طرح توسعه حیات شهری در ترازهای زیر سطحی شهر مشهد ۱۳۸۶.۰۲.۰۹ ۱۳۸۶.۰۳.۰۹
هاشم هاشم نژاد شیرازی ارائه آثار هنری طرح ساختمانهای اداری ۱۳۸۶.۰۱.۳۱ ۱۳۸۶.۱۲.۰۱
محسن صفار دزفولی ارائه آثار هنری فروشگاه مجازی ۱۳۸۶.۰۱.۳۱ ۱۳۸۶.۰۳.۱۹
اسماعیل شیعه ارائه آثار هنری طرح ناحیه ای الیگودرز ۱۳۸۶.۰۱.۲۰ ۱۳۸۶.۰۸.۰۹
محمد علی آبادی ارائه آثار هنری همزمانی بهار گل و بهار دل ۱۳۸۶.۰۱.۱۵ ۱۳۸۶.۰۱.۲۵
عباس آقا یزدانفر ارائه آثار هنری مجموعه فرهنگی یادمانی شکر طبس ۱۳۸۶.۰۱.۱۵ ۱۳۸۶.۱۲.۱۰
عباس آقا یزدانفر ارائه آثار هنری مجموعه فرهنگی دانشجویان دانشگاه الزهرا ۱۳۸۵.۱۲.۲۰ ۱۳۹۱.۱۲.۰۱
مهدی خرم ارائه آثار هنری اتاقک جراحی پرتابل برای مطب ۱۳۸۵.۱۱.۳۰ ۱۳۸۵.۱۲.۱۰
اسماعیل شیعه ارائه آثار هنری شعر شهرسازی در بهار ۱۳۸۵.۱۱.۳۰ ۱۳۸۵.۱۲.۰۳
محمد علی آبادی ارائه آثار هنری وارث آدم تا خاتم (سروده ای در مدح امام حسین علیه السلام) ۱۳۸۵.۱۱.۲۷ ۱۳۸۵.۱۱.۲۸
مهران علی الحسابی ارائه آثار هنری طراحی حسینیه و بافت مسکونی آسیب دیده روستای کنگ ۱۳۸۵.۱۱.۲۰ ۱۳۸۵.۱۲.۲۸
مصطفی عباس زادگان ارائه آثار هنری طرح ورودی های حرم مطهر امام رضا ۱۳۸۵.۱۱.۱۵ ۱۳۸۵.۱۱.۱۵
عباس آقا یزدانفر ارائه آثار هنری طراحی ساختمان دانشکده علوم انسانی موسسه غیر انتفاعی دماوند ۱۳۸۵.۱۱.۱۵ ۱۳۸۵.۱۱.۱۵
محمد علی آبادی ارائه آثار هنری سروده های گوناگون در مناسبتهای مختلف-عاشورا ۱۳۸۵.۱۱.۱۳ ۱۳۸۵.۱۱.۱۴
مهدی خرم ارائه آثار هنری مسکن موقت برای مناطق بحران زده ۱۳۸۵.۱۱.۱۰ ۱۳۸۵.۱۲.۲۰
ناصر کلینی ممقانی ارائه آثار هنری طراحی مبلمان ایرانی ۱۳۸۵.۱۰.۳۰ ۱۳۸۵.۱۲.۲۰
عباس آقا یزدانفر ارائه آثار هنری ساختمان سرپرستی و شعبه مرکزی بانک ملی ۱۳۸۵.۱۰.۲۰ ۱۳۸۵.۱۰.۲۰
محسن وفامهر ارائه آثار هنری گزارش انتقال محراب نفیس مسجد جامع رجائی شهر ۱۳۸۵.۱۰.۱۵ ۱۳۸۵.۱۰.۳۰
محمد علی آبادی ارائه آثار هنری سروده های گوناگون در مناسبتهای مختلف- عید غدیر ۱۳۸۵.۱۰.۱۵ ۱۳۸۵.۱۰.۱۶
هاشم مسدد ارائه آثار هنری طراحی کلیدو پریز خانگی ۱۳۸۵.۱۰.۱۵ ۱۳۸۵.۱۰.۱۵
مصطفی عباس زادگان ارائه آثار هنری طراحی و شناخت سیمای روستاهای ایران ۱۳۸۵.۱۰.۱۵ ۱۳۸۵.۱۱.۳۰
اصغر محمدمرادی ارائه آثار هنری طرح مرمت و احیای خیابان سپه ۱۳۸۵.۱۰.۱۲ ۱۳۸۵.۱۰.۱۲
مصطفی عباس زادگان ارائه آثار هنری طرح الحاقی مقدمات طراحی خیابان شیرازی مشهد ۱۳۸۵.۱۰.۱۰ ۱۳۸۵.۱۰.۱۰
ارائه آثار هنری سروده های گوناگون در مناسبتهای مختلف- ولادت امام رضا (علیه السلام) ۱۳۸۵.۰۹.۱۱ ۱۳۸۵.۰۹.۱۲
عبدالهادی دانشپور ارائه آثار هنری مجتمع مسکونی ۱۳۸۵.۰۸.۲۰ ۱۳۸۵.۰۸.۲۰
محسن صفار دزفولی ارائه آثار هنری طراحی هدست نظامی ۱۳۸۵.۰۷.۲۵ ۱۳۸۵.۰۹.۱۸
محمد علی آبادی ارائه آثار هنری سروده های گوناگون در مناسبتهای مختلف- شهادت امام علی (علیه السلام) ۱۳۸۵.۰۷.۲۱ ۱۳۸۵.۰۷.۲۲
عباس آقا یزدانفر ارائه آثار هنری ساختمان مرکزی اول پخش و پالایش شرکت نفت ۱۳۸۵.۰۷.۲۰ ۱۳۸۵.۰۷.۲۰
مصطفی بهزادفر ارائه آثار هنری طراحی مجموعه سکونتگاهی و تفرج گاهی ۹۰ هکتاری جنوب نوشهر ۱۳۸۵.۰۷.۱۲ ۱۳۸۵.۱۱.۲۰
رافائل جهانس ارائه آثار هنری طراحی رستوران لوتوس ۱۳۸۵.۰۷.۱۲ ۱۳۸۵.۱۱.۲۰
راضیه سادات حاج سید رضازاده ارائه آثار هنری طرح ساماندهی بافت فرسوده شهر شیروان ۱۳۸۵.۰۷.۱۰ ۱۳۸۵.۱۰.۲۵
اسماعیل شیعه ارائه آثار هنری طرح جامع ناحیه ای الیگودرز ۱۳۸۵.۰۷.۰۱ ۱۳۸۵.۱۰.۳۰
محمد علی آبادی ارائه آثار هنری سروده های گوناگون در مناسبتهای مختلف- ولادت امام زمان (علیه السلام) ۱۳۸۵.۰۶.۱۹ ۱۳۸۵.۰۶.۲۰
محسن صفار دزفولی ارائه آثار هنری طرحی پارتیشن مدولار ازمایشگاهی ۱۳۸۵.۰۶.۱۹ ۱۳۸۵.۱۰.۱۴
عبدالحمید نقره کار ارائه آثار هنری مسجد و مجموعه فرهنگی ۱۳۸۵.۰۶.۱۵ ۱۳۸۵.۰۶.۱۵
عباس آقا یزدانفر ارائه آثار هنری مجموعه مسکونی محله شیخداد یزد( برنده مسابقه) ۱۳۸۵.۰۶.۱۵ ۱۳۸۵.۰۶.۱۵
محمد علی آبادی ارائه آثار هنری سروده های گوناگون در مناسبتهای مختلف- روز جانباز ۱۳۸۵.۰۶.۰۶ ۱۳۸۵.۰۶.۰۷
راضیه سادات حاج سید رضازاده ارائه آثار هنری طراحی الگوی ساماندهی سیمای شهر شیراز ۱۳۸۵.۰۶.۰۶ ۱۳۸۵.۰۶.۰۶
راضیه سادات حاج سید رضازاده ارائه آثار هنری طراحی اصول و معیارهای ساماندهی سیمای شهری ۱۳۸۵.۰۶.۰۱ ۱۳۸۵.۰۶.۰۱
محمد علی آبادی ارائه آثار هنری سروده های گوناگون در مناسبتهای مختلف- روز زن ۱۳۸۵.۰۴.۲۴ ۱۳۸۵.۰۴.۲۵
رافائل جهانس ارائه آثار هنری طرح هتل پارسیان آبادان ( نفر اول مسابقه ) ۱۳۸۵.۰۴.۱۷ ۱۳۸۵.۰۶.۰۱
اسماعیل شیعه ارائه آثار هنری طرح جامع خرمدره ۱۳۸۵.۰۳.۳۰ ۱۳۸۵.۰۹.۲۳
ناصر کلینی ممقانی ارائه آثار هنری WINGGRIP (Ball Point Pen ۱۳۸۵.۰۳.۳۰ ۱۳۸۵.۰۷.۳۰
مصطفی عباس زادگان ارائه آثار هنری طرح راهبردی ساماندهی بافت تاریخی شهر سمنان ۱۳۸۵.۰۳.۲۶ ۱۳۸۵.۰۵.۳۱
مصطفی بهزادفر ارائه آثار هنری طرح تفصیلی و آماده سازی ویژه منطقه اقتصادی پیام ۱۳۸۵.۰۳.۱۵ ۱۳۸۵.۰۶.۲۰
مصطفی بهزادفر ارائه آثار هنری تدوین راهنمای طراحی شهری معابر احداثی شهر تهران ۱۳۸۵.۰۳.۱۵ ۱۳۸۶.۱۰.۱۵
هاشم مسدد ارائه آثار هنری طراحی مجموعه اسباب بازی پارکی ۱۳۸۵.۰۳.۰۶ ۱۳۸۵.۰۶.۰۶
باقر حسینی ارائه آثار هنری طراحی مسکن خیابان حکمت ۱۳۸۵.۰۲.۲۰ ۱۳۸۵.۰۴.۳۱
رافائل جهانس ارائه آثار هنری طرح سالن اجتماعات گازالیا ۱۳۸۵.۰۲.۱۴ ۱۳۸۵.۰۸.۲۰
محمد علی آبادی ارائه آثار هنری سروده های گوناگون در مناسبتهای مختلف - روز معلم ۱۳۸۵.۰۲.۱۱ ۱۳۸۵.۰۲.۱۲
مصطفی بهزادفر ارائه آثار هنری طراحی معماری مجتمع تجاری - اداری میدان شهدا شهر مشهد ۱۳۸۵.۰۱.۳۱ ۱۳۸۵.۰۱.۳۱
محمد علی آبادی ارائه آثار هنری سروده های گوناگون در مناسبتهای مختلف - میلاد پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) ۱۳۸۵.۰۱.۲۱ ۱۳۸۵.۰۱.۲۲
مهران علی الحسابی ارائه آثار هنری طراحی مجتمع مسکونی در تهران ۱۳۸۵.۰۱.۲۰ ۱۳۸۵.۰۴.۱۵
مصطفی بهزادفر ارائه آثار هنری طرح منظر شهری محدوده خاک سفید ۱۳۸۵.۰۱.۲۰ ۱۳۸۶.۰۱.۳۰
محسن وفامهر ارائه آثار هنری سکوی صبحگاه و مراسم پرچم هنرستان شهید بهشتی ۱۳۸۵.۰۱.۱۵ ۱۳۸۵.۱۱.۱۵
هاشم هاشم نژاد شیرازی ارائه آثار هنری اقامتگاه سفیر و سالن پذیرائی تشریفاتی سفارت ایران در ارمنستان ۱۳۸۵.۰۱.۱۵ ۱۳۸۵.۱۲.۱۵
مصطفی بهزادفر ارائه آثار هنری طراحی ساماندهی اراضی تراز ۱۴۰۰ - ۱۸۰۰ منطقه ۲۲ تهران ۱۳۸۵.۰۱.۰۱ ۱۳۸۵.۰۱.۰۱
مصطفی عباس زادگان ارائه آثار هنری سیمای روستاهای ایران ۱۳۸۴.۱۱.۲۰ ۱۳۸۴.۱۱.۲۰
عبدالحمید نقره کار ارائه آثار هنری طراحی و تحویل مرحله دوم (فاز ۲) مسجد و مجموعه فرهنگی حضرت ولیعصر(عج) ۱۳۸۴.۱۱.۱۲ ۱۳۸۴.۱۱.۱۲
عبدالحمید نقره کار ارائه آثار هنری طراحی و تحویل مرحله اول (فاز ۱ ) مسجد و مجموعه فرهنگی حضرت نرجس (س) ۱۳۸۴.۱۱.۰۸ ۱۳۸۴.۱۱.۰۸
عباس آقا یزدانفر ارائه آثار هنری موزه اب خوزستان - اهواز ۱۳۸۴.۱۱.۰۱ ۱۳۸۴.۱۱.۰۱
محسن وفامهر ارائه آثار هنری انتقال و جابجایی محراب مسجد الشهدای دانشگاه علم و صنعت ایران در طرح توسعه ** ۱۳۸۴.۱۰.۰۱ ۱۳۸۴.۱۱.۰۱
محسن وفامهر ارائه آثار هنری پناهگاه های چند منظوره و تمام بتن مسلح ۱۳۸۴.۱۰.۰۱ ۱۳۸۵.۱۰.۰۱
محسن وفامهر ارائه آثار هنری ارائه طرحهای تحقیقاتی پژوهشی در نمایشگاه دستآوردهای پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی ** ۱۳۸۴.۰۹.۱۸ ۱۳۸۴.۰۹.۲۲
رافائل جهانس ارائه آثار هنری ساماندهی سایت برج میلاد ۱۳۸۴.۰۹.۰۱ ۱۳۸۴.۱۲.۰۱
رافائل جهانس ارائه آثار هنری برج های مسکونی و تجاری شهر کرج ۱۳۸۴.۰۹.۰۱ ۱۳۸۴.۱۲.۰۱
مصطفی عباس زادگان ارائه آثار هنری طراحی فضای شهری پیاده مدار - میدان امام حسین ۱۳۸۴.۰۸.۲۵ ۱۳۸۴.۰۸.۲۵
هاشم مسدد ارائه آثار هنری طراحی اسیاب مخلوط کن ۱۳۸۴.۰۸.۰۷ ۱۳۸۴.۱۰.۱۰
فاطمه مهدی زاده سراج ارائه آثار هنری مجموعه نقاشی ها ۱۳۸۴.۰۷.۳۰ ۱۳۸۵.۱۰.۳۰
ناصر کلینی ممقانی ارائه آثار هنری طراحی خودکار ارگونومیک ۱۳۸۴.۰۷.۱۷ ۱۳۸۴.۰۹.۰۵
مصطفی بهزادفر ارائه آثار هنری طراحی شهری ( معماری شهری ) ۱۳۸۴.۰۶.۱۵ ۱۳۸۴.۰۶.۱۵
احمد اخلاصی ارائه آثار هنری مرکزتجاری شیخ بهاری ۱۳۸۴.۰۶.۰۱ ۱۳۸۴.۱۲.۱۲
محسن صفار دزفولی ارائه آثار هنری طراحی ارگونومیک قنداق سلاح شکاری ۱۳۸۴.۰۵.۰۸ ۱۳۸۵.۱۰.۰۳
هاشم مسدد ارائه آثار هنری طراحی داخلی رستوران اسفندیار ۱۳۸۴.۰۵.۰۸ ۱۳۸۴.۰۹.۰۵
عبدالهادی دانشپور ارائه آثار هنری طراحی ساختمان شهرداری منطقه ۹ تهران ۱۳۸۴.۰۵.۰۴ ۱۳۸۴.۰۵.۰۷
باقر حسینی ارائه آثار هنری پروژه مسکونی لار ۱۳۸۴.۰۵.۰۴ ۱۳۸۴.۰۶.۰۷
محسن صفار دزفولی ارائه آثار هنری طراحی بسته بندی ظرف چسب چوب ۱۳۸۴.۰۴.۰۹ ۱۳۸۴.۰۹.۰۴
محسن وفامهر ارائه آثار هنری سقا خانه و یادمان شهدا ( شهید نواب صفوی و چهل تن از شهدای هنرستان ) ** ۱۳۸۴.۰۴.۰۴ ۱۳۸۴.۰۴.۰۴
محسن وفامهر ارائه آثار هنری اسکله های فلزی پل متحرک فاو - اروند رود ۱۳۸۴.۰۴.۰۴ ۱۳۸۵.۰۴.۰۴
مصطفی بهزادفر ارائه آثار هنری طراحی شهر ملک کیان اذربایجان ۱۳۸۴.۰۴.۰۱ ۱۳۸۴.۰۴.۰۱
احمد اخلاصی ارائه آثار هنری طراحی مرکز اموزش کرمان خودرو ۱۳۸۴.۰۳.۱۳ ۱۳۸۴.۰۸.۲۴
محسن فیضی ارائه آثار هنری ۲۰۰۱ ۱۴th Great Art Show Sheffield England ۱۳۸۴.۰۳.۰۲ ۱۳۸۴.۰۸.۱۵
محسن وفامهر ارائه آثار هنری طراحی سر درب هنرستان فنی نمونه شهید بهشتی ( یکصدمین سال تاسیس هنرستان ایران و آلمان ) ** ۱۳۸۴.۰۲.۱۲ ۱۳۸۴.۰۲.۱۲
رافائل جهانس ارائه آثار هنری موزه اکواریوم اهواز ۱۳۸۴.۰۲.۰۱ ۱۳۸۴.۰۸.۰۱
رافائل جهانس ارائه آثار هنری هتل دو سوله جزیره کیش ۱۳۸۴.۰۲.۰۱ ۱۳۸۴.۰۴.۰۱
هاشم هاشم نژاد شیرازی ارائه آثار هنری موزه فرش تبریز (طرح برگزیده) ۱۳۸۴.۰۱.۰۱ ۱۳۸۴.۱۰.۱۰
عبدالحمید نقره کار ارائه آثار هنری طراحی و تحویل مرحله اول (فاز ۱) تالار قران شهر همدان ۱۳۸۴.۰۱.۰۱ ۱۳۸۴.۰۱.۰۱
هاشم هاشم نژاد شیرازی ارائه آثار هنری طراحی مرکز تجاری کیش ۱۳۸۳.۱۲.۰۱ ۱۳۸۳.۱۲.۰۱
ضیاالدین جاوید فرشچی ارائه آثار هنری ۵ اثر هنری در رابطه با معماری ایران ۱۳۸۳.۱۲.۰۱ ۱۳۸۳.۱۲.۲۶
مصطفی بهزادفر ارائه آثار هنری معماری بم ۱۳۸۳.۱۱.۲۹ ۱۳۸۳.۱۲.۲۷
محمدعلی خان محمدی ارائه آثار هنری باشگاه فرهنگیان ۱۳۸۳.۱۱.۲۵ ۱۳۸۳.۱۲.۰۵
محمدعلی خان محمدی ارائه آثار هنری فاز یک ساختمان شورای شهر کرمان ۱۳۸۳.۱۱.۲۵ ۱۳۸۳.۱۲.۰۵
عبدالحمید نقره کار ارائه آثار هنری تالار قران شهر همدان ۱۳۸۳.۱۰.۰۹ ۱۳۸۳.۱۰.۱۲
منصور سپهری مقدم ارائه آثار هنری ساختمان مرکزی شرکت توسعه منابع اب ۱۳۸۳.۱۰.۰۸ ۱۳۸۲.۰۵.۰۵
عبدالحمید نقره کار ارائه آثار هنری مسجد و مجموعه فرهنگی حضرت قائم (عج) ۱۳۸۳.۰۹.۰۷ ۱۳۸۳.۰۹.۱۵
مصطفی بهزادفر ارائه آثار هنری زمینه های طراحی شهر بم ۱۳۸۳.۰۸.۳۰ ۱۳۸۳.۱۰.۳۰
محمد علی آبادی ارائه آثار هنری قصه شهر گلها ۱۳۸۳.۰۷.۰۸ ۱۳۸۳.۰۶.۰۹
محمد علی آبادی ارائه آثار هنری طراحی مجموعه فرهنگی مسجد محمدی ۱۳۸۳.۰۷.۰۵ ۱۳۸۳.۰۹.۰۵
محمد علی آبادی ارائه آثار هنری یادواره معماران خوب شهرما ۱۳۸۳.۰۶.۰۷ ۱۳۸۳.۰۶.۰۷
محمد علی آبادی ارائه آثار هنری یادمان شهدا و طرح ورودی موسسه تحقیقاتی ۱۳۸۳.۰۶.۰۴ ۱۳۸۳.۰۶.۰۴
رافائل جهانس ارائه آثار هنری مرکز اتی سنتر ۱۳۸۳.۰۵.۱۵ ۱۳۸۳.۰۵.۱۵
محمد علی آبادی ارائه آثار هنری طراحی قطعه شهدای گمنام ۱۳۸۳.۰۵.۰۶ ۱۳۸۳.۰۵.۰۶
محمد علی آبادی ارائه آثار هنری مجموعه سرپرستی صندوق انصارالجاهدین قم ۱۳۸۳.۰۵.۰۵ ۱۳۸۳.۰۵.۰۵
محمد علی آبادی ارائه آثار هنری حقیقت شهر قران ۱۳۸۳.۰۵.۰۴ ۱۳۸۳.۰۵.۰۴
مصطفی عباس زادگان ارائه آثار هنری بهسازی بافت با ارزش بندر لافت ۱۳۸۳.۰۵.۰۲ ۱۳۸۲.۰۹.۲۰
عبدالحمید نقره کار ارائه آثار هنری مسجد و مجموعه فرهنگی حضرت نرگس (س) ۱۳۸۳.۰۳.۱۲ ۱۳۸۳.۰۳.۱۸
محسن فیضی ارائه آثار هنری Blue poppy the octagon centre ۱۳۸۳.۰۲.۱۲ ۱۳۸۳.۰۶.۳۰
عبدالحمید نقره کار ارائه آثار هنری مسجد و مجموعه فرهنگی ولیعصر (عج) ۱۳۸۳.۰۲.۰۱ ۱۳۸۳.۰۲.۰۵
رافائل جهانس ارائه آثار هنری شهرک مسکونی شرکت نفت جنوب ۱۳۸۳.۰۱.۲۵ ۱۳۸۳.۰۱.۲۵
مهدی خرم ارائه آثار هنری طراحی و ساخت هود میکروبیولوزی ۱۳۸۲.۱۱.۲۰ ۱۳۸۳.۰۲.۲۰
سید باقر حسینی ارائه آثار هنری طراحی منزل مسکونی ۱۳۸۲.۱۰.۱۵ ۱۳۸۳.۰۱.۱۵
عبدالهادی دانشپور ارائه آثار هنری طرح ساماندهی و منظر آرایی تپه سیمین قلعه دارآباد ۱۳۸۲.۱۰.۰۴ ۱۳۸۲.۱۰.۱۶
محمد علی آبادی ارائه آثار هنری سقاخانه قطعه شهدای بهشت زهرا ۱۳۸۲.۰۳.۰۷ ۱۳۸۲.۰۳.۰۷
عبدالهادی دانشپور ارائه آثار هنری مجتمع اداری تجاری دماوند ۱۳۸۰.۱۰.۲۳ ۱۳۷۷.۱۱.۰۶
عباس آقا یزدانفر ارائه آثار هنری ساختمان اداری موننکو ۱۳۷۸.۱۲.۲۰ ۱۳۹۱.۱۲.۰۱
عبدالهادی دانشپور ارائه آثار هنری مجتمع تفریحی-ورزشی دماوند ۱۳۷۸.۰۴.۱۲ ۱۳۷۸.۱۲.۰۷
عبدالهادی دانشپور ارائه آثار هنری مجموعه اداری شرکت گاز خراسان ۱۳۷۶.۱۲.۰۵ ۱۳۶۵.۰۳.۱۶
عبدالهادی دانشپور ارائه آثار هنری مسابقه طراحی پارک کوهستانی کوه صفه اصفهان ۱۳۶۴.۰۲.۱۰ ۱۳۷۴.۰۲.۰۲
عبدالهادی دانشپور ارائه آثار هنری زایرسرای داراالعلم آیت لله بهبهانی اهواز در مشهد طراحی زایرسرا ۱۳۶۲.۰۲.۱۲ ۱۳۶۵.۰۱.۱۰
محمدعلی خان محمدی ارائه آثار هنری طرح توسعه حرم حضرت عبدالعظیم (ع )
اصغر محمدمرادی ارائه آثار هنری طرح ساماندهی و بهسازی خیابان امام خمینی قزوین
محمدعلی خان محمدی ارائه آثار هنری طرح توسعه حرم مطهر امام حسین (ع ) فعالیت فرهنگی اجتماعی
محمدعلی خان محمدی ارائه آثار هنری طرح مجتمع فرهنگی باغ موزه دفاع مقدس سمنان فرهنگی اجتمامی
احمد اخلاصی ارائه آثار هنری طراحی ترمینال بین راهی شرق تهران
احمد اخلاصی ارائه آثار هنری مجتمع تجاری اداری باران
احمد اخلاصی ارائه آثار هنری مجموعه ورزشی زیتون
عباس آقا یزدانفر ارائه آثار هنری مسجد سازمان آب و فاضلاب استان تهران
عباس آقا یزدانفر ارائه آثار هنری طرح جامع دانشگاه الزهرا
عباس آقا یزدانفر ارائه آثار هنری ساماندهی امامزاده سید جعفر یزد

دفعات مشاهده: 1109 بار   |   دفعات چاپ: 257 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر