[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
معرفی کلی دانشکده::
معرفی افراد::
امورآموزش::
امور پژوهش::
اخبار::
آیین نامه ها و فرمها::
تسهیلات پایگاه::
تور مجازی ::
::
اطلاعیه های آموزشی
..
جلسات دفاعیه
..
چکیده جامع پایان نامه
..
مجله بین المللی مهندسی معماری

AWT IMAGE

..
لینک سایت آزمایشگاه ها
..
انجمن علمی معماری و شهرسازی
..
نشریه معماری و شهرسازی ایران

..
وب سایت قطب علمی
AWT IMAGE
..
کارآموزی
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
سایت دانشکده معماری را چگونه ارزیابی می کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
:: راضیه رضازاده ::

 مشخصات فردی 

   نام خانوادگی: رضازاده 

   نام: راضیه

  تخصص: طراحی شهری                                                    

  رتبه علمی:دانشیار

  تلفن داخلی : 3203

  تاریخ تولد: 1341

  آدرس پست الکترونیکی:Rezazadeh AT iust.ac.ir

AWT IMAGE

 

  سوابق آموزشی

  الف) تحصیلات دانشگاهی:

  - دکترای طراحی شهری، دانشگاه شفیلد، انگلستان، 1999

  - کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه واشنگتن، امریکا، 1982

  - کارشناسی شهرسازی، دانشگاه واشنگتن، امریکا، 1981

 

 

  ب ـ اشتغال

  - عضو هیات علمی، دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه تهران، از 1362 تا 1365

  - عضو هیات علمی، دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه علم و صنعت ایران، از 1365 تاکنون

 

  سایر سوابق پژوهشی

  - معاون پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی از 1383 تا 1384

  - معاون گروه شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی از 1378 تا 1379

  - مدیر امور پژوهش دانشکده معماری و شهرسازی از 1379 تا 1380

 

  ج ـ سوابق تدریس دانشگاهی

  تدریس تمام وقت در دانشگاه علم و صنعت ایران

  تدریس به صورت پاره وفت در دانشگاههای تهران، آزاد تهران مرکز، هنر اصفهان، فردوسی مشهد

  - تاریخ شهر ، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

  - سیر اندیشه های شهرسازی ، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

  - کارگاه برنامه ریزی شهر ، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

  - کارگاه برنامه ریزی محله ، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

  - روش تحقیق در شهرسازی ، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

  - روش های طراحی شهری 1 ، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

  - شناخت فضای شهری پیشرفته ، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

  - مبانی زیبا شناسی ، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

  - روانشناسی محیطی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران


  سوابق پژوهشی :

  1 ـ مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی ( ISI,ISC ) :

 

  ردیف

  عنوان مقاله

  نام نشریه یا ناشر

صفحات

  تاریخ انتشار

 

  اسامی همکاران بترتیب

 

  مدل اتوماسیون سلولی،‌ روشی نوین در شبیه سازی رشد شهری

  فناوری و آموزش

  55-47

  8/88

  رضازاده- میراحمدی

  1

  بررسی نیازهای مسکن با توجه به تغییرات ساختار جمعیتی در شهر تهران

  مجله بین المللی علوم مهندسی

 

  87

  رضازاده – اوتادی

  2

  بررسی تطبیعی دیدگاه توسعه پایدار در مقایسه با کارکردگرایی و تأثیر آن بر تدوین معیارهای برنامه ریزی کاربری زمین

  هفت شهر

  91-77

  10/86

  عدالتی رنجبر - رضازاده

  3

  پایداری زیست محیطی در فضاهای باز شهری: ارزیابی کیفی محلات شهر تبریز

  فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست

 

  9/ 5/ 86 پذیرش

  رضازاده- حسینی- باقری- عظمتی- قنبران

  4

  بررسی اهداف کنترل تراکم ساختمانی و نحوه تاثیر سیاستهای کنونی بر تراکم جمعیتی و نیازهای خدماتی

  مجله بین المللی علوم مهندسی

  25-15

  2/84

  رضازاده

  5

  بررسی عوامل محدوده کننده حضور زنان در فضاهای شهری

  هنرهای زیبا 38

  114-105

  4/88

  رضازاده-

  محمدی

  6

  تأثیر احداث مترو بر پایداری محلات شهری

  هنرهای زیبا

  40

  100-91

  10/88

  عباس زادگان- رضازاده- محمدی- لطیفی

  7

  فیلم به عنوان یک ابزار برای آموزش طراحی شهری

  نامه معماری و شهرسازی

  80-65

  10/88

  فرهمندیان - رضازاده

  8

  کاربرد علوم محیطی در فرایند مطالعات طراحی شهری

  هنرهای زیبا

  44-37

  10/84

  رضازاده

  9

  بررسی نقش معماری در تداعی معانی و انتقال مفاهیم معماری مسجد سنتی یا نوآورانه

 

  هنرهای زیبا

  48-37

  4/83

  رضازاده

  10

  مروری بر نظریه های زیبایی شناسی

  معماری و فرهنگ

  127-124

  10/83

  رضازاده

  11

  سازماندهی سیمای شهر شیراز

  آبادی

  69-62

  7/86

  رضازاده

  12

  طبیعت در شهر و شهرسازی معاصر

  آبادی

  99-94

  7/85

  رضازاده

  13

  طراحی فضای محله ای با تکیه بر رویکرد عدالت جنسیتی و چارچوب اصول اخلاقی مراقبتی

  نامه هنر

  72-55

  4/87

  رضازاده- محمدی

  14

  سنجش شاخص های موثر بر مطلوبیت فضاهای عمومی شهری از منظر گروههای خاص اجتماعی (زتل)

  نامه هنر

  54-37

  4/87

  رفیعیان- رضازاده- سیفایی- احمدوند

  15

  نگاهی به طرح حفظ، احیاء و بازسازی بافت تاریخی سمنان

  هفت شهر

  59-47

  7/80

  رضازاده –

  عباس زادگان

  16

  مدل اتوماسیون سلولی روشی نوین در شبیه سازی رشد شهری

  فناوری و آموزش

  55-47

  7/88

  رضازاده-

  میراحمدی

  17

  بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر کیفیت معماری شهری و سیمای شهر

  آبادی

  41-38

  2/89

  رضازاده

 

  2 ـ مقالات منتشر شده در کنفرانس های بین المللی داخلی و خارجی :

 

  ردیف

  عنوان مقاله

  نام نشریه یا ناشر

  تاریخ انتشار

 

  اسامی همکاران بترتیب

  1

 

  ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی با تکیه بر سرمایه های اجتماعی موجود

 

  طرح و نماد

  1/88

  رضازاده –

  رضایی

  2

  تاثیر شبکه دسترسی بر توسعه شهری با تاکید بر قطار شهری

  مدیریت شهری

  7/81

  رضازاده آریافر

  3

 

  پدیده زمان، سرعت و ضرباهنگ زندگی

 

  مدیریت شهری

  1/81

  رضازاده

  4

 

  زمان شناسی یک محور شهری با رویکرد زبان شناسانه: خیابان کریم خان زند شیراز

 

  فصلنامه

  معماری

  4/87

  رضازاده- شادروان

  5

  رویکرد امروز به مکان از دست رفته دیروز

  فصلنامه معماری و شهرساری

  1385

  رضازاده- شادروان

  6

  سازمان دهی و بهسازی نماهای شهری

  فصلنامه

  معماری و شهرسازی

  8/79

  رضازاده

  7

  تاثیر احداث بزرگراه های شهری برساخت موجود شهر

  فصلنامه هنر پروژه

  7/85

  رضازاده

 

  8

  روش تامین اعتبارات لازم جهت احداث و

  بهره برداری در سیستم مترو

  اندیشه ایرانشهر

  1385

  رضازاده- رادمند- آهی

  9

  تاثیر شبکه مترو بر ساختار توسعه شهری در شهر تورنتو

  ساخت شهر

  4/85

  رضازاده- رادمند

  10

  نقش مترو در توسعه شهری

  جستارهای شهرسازی

  7/84

  رضازاده- رادمند

  11

  تاثیرات کوچک سازی واحدهای مسکونی بر نیازهای خدماتی و سرانه های خدماتی

  فصلنامه اقتصاد و مسکن

  1384

  رضازاده – عدالتی

 

  12

  عوامل موثر بر تعامل اجتماعی در فضاهای باز شهری

  شهرداریها

  2/84

  رضازاده -گلچین فر

  13

  تاثیر ابعاد اجتماعی سیاسی بر تحول فرم فضای شهری

  شهرداریها

  9/83

  رضازاده

  14

  نقدی بر نحوه تدوین سیاستهای کنونی کنترل تراکم و راهکارهای پیشنهادی آن

  شهرداریها

  4/83

  رضازاده

  15

  معرفی انواع روشهای کنترل تراکم شهر

  شهرداریها

  5/82

  رضازاده - آریافر

  16

  الگوهای فعالیتی رفتاری در برنامه ریزی کاربری اوقات فراغت

  شهرداریها

  3/82

  رضازاده - یزدان پناه

  17

  بحران ادراکی_ رفتاری درفضای شهری

  شهرداریها

  1/80

  رضازاده

  18

  بهسازی نماهای شهری

  شهرداریها

  12/78

  رضازاده

  19

  شهر و طبیعت مشکلات و راهکارها

  شهر سالم

  12/82

  رضازاده

  20

 

  تحلیل و پیش بینی الگوهای فضایی زمانی رشدشهر مشهد

 

  مشهد پژوهی

  10/87

  رضازاده – میر احمدی

 

  ردیف

  عنوان همایش علمی معتبر

  تاریخ

  محل برگزاری

عنوان مقاله

  اسامی همکاران به ترتیب

  کشور

  شهر

  1

  Sources of architectural form

  1386

  Kuwait

 

  The Cognitive Dimensions of Architectural Forms for Islamic Religious Buildings

  رضازاده

  2

  world conference Accelerating Excellence in the Built Environment Conference Proceedings

  1387

  U.K

 

  Birmingham

 

  Adopting Appropriate Urban Regeneration Strategy: a Comparative Study in Tehran , Iran

 

  عباس زادگان

  رضازاده

  3

  9th international conference in human habitat

 

 

  India

 

 

  Exploring the Physical Characteristics of Healthy Communities with Reference to Walk able Neighborhood in Tehran

 

  حسینی – رضازاده - باقری

 

  4

  8th world conference of historical cities

 

  Canada

  Montreal

  Globalization and new opportunities for historic cities

  رضازاده

  5

  16th international conference on safe communities

 

  Iran

  Tehran

  New urban design strategies for pedestrian safety in Tehran

  رضازاده- باقری- عظمتی

  6

  the turn to aesthetics

 

 

  U.K

  Liverpool

 

  Townscape Quality and Dimensions of Aesthetic Appreciation

 

  رضازاده

 

  7

  اولین کنفرانس بین المللی مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار

  1389

  ایران

  تهران

  بررسی نقش سرمایه های اجتماعی در توسعه پایدار محله ای در رویکرد دارایی محور

  رضازاده- سلسله

  8

  مدیریت بحران وبهسازی لرزه ای

 

  ایران

  خمین

  مرمت و استحکام بخشی بافتهای کهن آسیب پذیر در مقابل زلزله

  رضازاده – ملاصالحی- سعیدی- مشایخی

  9

  مدیریت بحران و بهسازی لرزه ای

 

  ایران

  خمین

  مدیریت بحران و نحوه شناخت نقاط آسیب پذیر نمونه موردی محله اختیاریه

  رضازاده – ملاصالحی- سعیدی- مشایخی

  10

  اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستمهای هوشمند

 

  1386

  ایران

  مشهد

  کاربرد منطق فازی در مدل سازی کاربری زمین- حمل و نقل شهری

 

  رضازاده – بهسرشت

 

  11

  سومین سمینار سراسری بهداشت و روان دانشجویان

  1385

  ایران

  تهران

  نقش طراحی محیطی خوابگاه در کاهش فشار روانی دانشجویان

  رضا زاده- حسینی باقری

 

  12

  همایش بین المللی شهرهای جدید

  1384

  ایران

  تهران

  رویکردی روانشناسانه و جامعه شناسانه به هویت مبانی در شهرهای جدید

  رضازاده

 

  13

  همایش مسائل شهرسازی ایران

 

  1383

  ایران

  شیراز

  نقش الگوهای فعالیتی رفتاری درتدوین معیارهای کاربری زمین

 

  رضازاده -یزدان پناه

 

  14

  دومین همایش ملی مناسب سازی محیط شهری برای جانبازان و معلولان

  1386

  ایران

  تهران

  محلات پیاده مدار رویکردی فراگیر برای ارتقاء سلامت و ایمنی عمومی

  باقری – حسینی- رضازاده

 

  15

  اولین همایش اماکن مقدس

  1386

  ایران

  آستان قدس رضوی

  تاثیرات متقابل رفتار زائرین و مجاورین (آداب تشرف در رفتارهای شهری)

  رضازاده- عباس زادگان – شمسی

 

  16

  همایش زنان معمار ایرانی

 

  1386

  ایران

  تهران

  عدالت جنسیتی در طراحی فضاهای شهری

  رضازاده – محمدی

 

  17

  نخستین کنگره بین المللی طراحی شهری

  1385

  ایران

  اصفهان

  نقش طراحی منظر و فضاهای باز شهری در سلامت جسمی و روانی ساکنان

  رضازاده - باقری

 

  18

  نخستین کنگره بین المللی طراحی شهری

 

  1385

  ایران

  اصفهان

  طرح توسعه گردشگری منطقه بینالود با تاکید بر اکوتوریسم

  رضازاده - تربتی

 

  19

  نخستین کنگره بین المللی طراحی شهری

 

  1385

  ایران

  اصفهان

  بررسی سرمایه های اجتماعی در سکونتگاههای غیررسمی

  رضازاده – رضایی

 

  20

  نخستین کنگره بین المللی طراحی شهری

 

  1385

  ایران

  اصفهان

  بررسی آسیب ها و مشکلات اجتماعی در فضاهای شهری و اثرات آن بر بافت مسکونی اطراف

  رضازاده - خداوندی

 

  21

  همایش توسعه محله ای

  1383

  ایران

  تهران

  بزرگراههای شهری تهدیدی بر حیات اجتماعی محله

  رضازاده

 

  22

  همایش سیما و منظر شهری

  1382

  ایران

  تهران

  تجربیات جهانی سامان دهی سیما و منظر شهری

  رضازاده

  23

  همایش موازین توسعه و ضد توسعه اجتماعی شهر تهران

 

  1380

  ایران

  تهران

  اهمیت و تاثیر فرم معماری مسجد در مفاهیم انتقالی آن

  رضازاده

  24

  چکیده مقالات دومین همایش توانمند سازی و توان افزایی زنان سرپرست خانوار

  1388

  ایران

  تهران

  نقش سرمایه های اجتماعی در برنامه ریزی محله مبنا، با تأکید بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

  رضازاده

  سلسله

  25

  چکیده مقالات همایش نقش علوم انسانی در توسعه ملی

  1388

  ایران

  تهران

  بررسی نقش سرمایه های اجتماعی در توسعه

  رضازاده

  سلسله

  26

  خلاصه مقالات همایش ایده های نو در مدیریت شهری

  1387

  ایران

  تهران

  توانمند سازی سکونتگاههای غیررسمی

  رضازاده

  رضایی

  27

  خلاصه مقالات همایش ایده های نو در مدیریت شهری

  1387

  ایران

  تهران

  بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و برنامه ریزی محله مبنا در مدیریت بهینه شهری

  رضازاده

  سلسله

  28

  خلاصه مقالات همایش ایده های نو در مدیریت شهری

  1387

  ایران

  تهران

  بررسی سرمایه های اجتماعی در محلات حاشیه بزرگراه امام علی (ع)

  رضایی

  رضازاده

  عباس زادگان

  29

  چکیده مقالات همایش ملی زن معماری

  1387

  ایران

  تهران

  بررسی استراتژی توانمندسازی زنان در توسعه پایدار شهری

  رضازاده

  30

  همایش معماری مسجد افق آینده

  1379

  ایران

  تهران

  تأثیر شکل معماری مسجد در درک و انتقال معمانی و مفاهیم

  رضازاده

  31

  همایش شهرداری ها و اقتصاد شهری

  1383

  ایران

  تهران

  تأثیر جهانی شدن بر نقش و عملکرد شهرداری ها

  رضازاده

  بدری

  32

  همایش ملی سلامت شهری

  1389

  ایران

  تهران

  توسعه حمل و نقل محور، الگویی مناسب در جهت ارتقاء سلامت شهروندان

  عباس زادگان

  رضازاده

  محمدی

  33

  همایش نقش علوم انسانی در توسعه ملی

  1388

  ایران

  تهران

  بررسی نقش سرمایه های اجتماعی در توسعه

  رضازاده –

  سلسله

 

 

  3 ـ کتب منتشر شده :

 

  ردیف

  عنوان کتاب/ نشریه علمی

  سایر آثار علمی

  نوع فعالیت

  ناشر

  تاریخ انتشار

  اسامی همکاران بترتیب

  1

 

  تاریخ شکل شهر چاپ هفتم

 

  ترجمه

  دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  1388

  رضازاده

 

  2

 

  تاریخ شکل شهر چاپ ششم

 

  ترجمه

  دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  1387

  رضازاده

 

  3

 

  تاریخ شکل شهر چاپ پنجم

 

  ترجمه

  دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  1386

  رضازاده

 

  4

 

  تاریخ شکل شهر چاپ چهارم

 

  ترجمه

  دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  1385

  رضازاده

  5

  تاریخ شکل شهر چاپ سوم

  ترجمه

  دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  1384

  رضازاده

  6

  مبانی طراحی شهری چاپ پنجم

 

  ترجمه

  دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  1387

  رضازاده – عباس زادگان

 

  7

 

  مبانی طراحی شهری چاپ چهارم

 

  ترجمه

  دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  1384

  رضازاده – عباس زادگان

  8

  مبانی طراحی شهری چاپ سوم

  ترجمه

  دانشگاه علم و صنعت ایران

 

  1382

  رضازاده – عباس زادگان

  9

  زنان و فضای شهری

  تألیف

  دانشگاه علم و صنعت

  1388

  رضازاده – محمدی

 

 

  4 ـ آثار علمی برگزیده در جشنواره های علمی داخلی و بین المللی :

 

  ردیف

  عنوان اثرعلمی، فنی، ادبی و هنری

  ناشر

  تاریخ انتشار

  اسامی همکاران بترتیب

 

  نام جشنواره

 

  1

  پژوهشگر برگزیده گروه هنر

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  1385

  رضازاده

  معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت

  2

  محقق نمونه

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  1381

  رضازاده

  معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت

  3

  کتاب برگزیده دانشگاه تهران

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  1368

  رضازاده

  انتخاب کتاب برتر سال

  4

  کتاب برگزیده دانشگاه الزهرا

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  1368

  رضازاده

  انتخاب پژوهشگر برتر زن

  5

  کتاب برگزیده دانشگاه علم و صنعت

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  1368

  رضازاده

 

  6

  معرفی به عنوان پیشگام طراحی شهری

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  1368

  رضازاده

 

 

 

  افتخارات کسب شده :

  اثر بدیع وارزنده ـ اختراع واکتشاف

 

ردیف

  نام و موضوع اثر

  محل عرضه

  تاریخ ارائه

  1

  طرح ساماندهی سیمای شهری

  وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی

  1385

  2

  طرح ساماندهی بافت فرسوده محلات همجوار بزرگراه امام علی (ع) محله 5و 6

  دانشگه علم و صنعت ایران

  1388

  3

  بررسی اثرات بافت بر قشربندی اجتماعی – اقتصادی در محله چیذر

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  1388

 

 

دفعات مشاهده: 7317 بار   |   دفعات چاپ: 1556 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 118 بار   |   0 نظر
>