آدرس نشریات علمی پژوهشی

ردیف عنوان نشریه گروه علمی رتبه ارزیابی (سال) p-ISSN صاحب امتیاز وب سایت
۹۸ ۹۹ ۱۴۰۰
۱ International Journal of Architectural Engineering and Urban Planning هنر و معماری ب ب ب دانشگاه علم و صنعت ایران
۲ International Journal of Architecture and Urban Development هنر و معماری ب ب ب دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه علوم و تحقیقات
۳ اندیشه معماری هنر و معماری ب ب ب ۲۵۳۸۳۰۱۹ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
۴ باغ نظر هنر و معماری الف الف الف ۱۷۳۵۹۶۳۵ پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی(نظر)
۵ پژوهش های معماری اسلامی هنر و معماری ب ج ب ۲۳۸۲۹۸۰X دانشگاه علم و صنعت ایران
۶ فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی هنر و معماری ب ب ۲۷۱۶۹۷۵۸ دانشگاه هنر اسلامی تبریز
۷ مرمت و معماری ایران هنر و معماری ب ب ب ۲۳۴۵۳۸۵۰ دانشگاه هنر اصفهان
۸ مطالعات معماری ایران هنر و معماری ب ب ب ۲۲۵۲۰۶۳۵ دانشگاه کاشان
۹ معماری اقلیم گرم و خشک هنر و معماری ب ب ب ۲۶۴۵۳۷۱۱ دانشگاه یزد
۱۰ معماری و شهر سازی پایدار هنر و معماری ب ب ب ۲۵۸۸۶۲۷۴ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
۱۱ معماری و شهرسازی هنر و معماری ب ب ب ۲۲۲۸۶۰۲۰ دانشگاه تهران
۱۲ معماری و شهرسازی آرمان‌شهر هنر و معماری ب ب ب ۲۰۰۸۵۰۷۹ شرکت مهندسین مشاور آرمان شهر
۱۳ معماری و شهرسازی ایران هنر و معماری ب ب ب ۲۲۲۸۵۸۹X انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران
۱۴ منظر هنر و معماری الف الف الف ۲۰۰۸۷۴۴۶ پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی(نظر)
۱۵ نامه معماری و شهرسازی هنر و معماری ب ب ب ۲۷۱۷۱۲۹۹ دانشگاه هنر تهران
۱۶ نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی هنر و معماری ب ب ب دانشگاه تربیت مدرس

دفعات مشاهده: 12261 بار   |   دفعات چاپ: 2160 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 146 بار   |   0 نظر

خبرهای اخیر