[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
دانشکده::
معرفی افراد::
امورآموزش::
امور پژوهش::
فضاهای تحقیقاتی::
اخبار::
آیین نامه ها و فرمها::
تسهیلات پایگاه::
تور مجازی ::
::
مجله بین المللی مهندسی معماری

AWT IMAGE

..
انجمن علمی معماری و شهرسازی

AWT IMAGE

..
وب سایت قطب علمی
AWT IMAGE
..
آزمایشگاه تحقیقاتی متعامل

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
سایت دانشکده معماری را چگونه ارزیابی می کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
:: دکتر مرادی ::

نام و نام خانوادگی: اصغر محمدمرادی

مرتبه علمی:  استاد

مسئولیت اجرایی فعلی: مدیر گروه مرمت

مدارک تحصیلی: دکتری معماری

محل تحصیل: رم ـ دانشکده معماری رم1978-1357

مدارک تحصیلی: تخصص مرمت   محل تحصیل: رم- یونسکو- موسسه ایکرومICCROM 1981-1360

آدرس: تهران- میدان رسالت- نارمک- دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشکده معماری و شهرسازی- گروه مرمت

 تلفن: 77240467

پست الکترونیکm_moradi@iust.ac.ir

AWT IMAGE

¢- فعالیت های آموزشی و پژوهشی:

الف ـ سوابق تدریس:

1ـ تدریس در دانشکده معماری و شهرسازی ـ دانشگاه علم و صنعت ایران (آبان 1364 تا کنون)

2ـ تدریس در دانشکده هنرهای زیبا ـ دانشگاه تهران ـ دوره دکترای معماری ـگرایش مرمت

3ـ تدریس در دانشکده هنرهای زیبا ـ دانشگاه تهران ـ دوره کارشناسی ارشد مرمت ـ آسیب شناسی بناها و بافتهای تاریخی 2. شناخت بافت های تاریخی (1382 الی 1384)

4ـ تدریس در دانشکده میراث فرهنگی ـ دوره کارشناسی مرمت ابنیه  ( از سال 1375 تا 1382)

5ـ راهنمایی پایان نامه های دوره کارشناسی مرمت در مرکز عالی میراث فرهنگی

6ـ راهنمایی پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد معماری در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

7ـ تدریس در دوره دکترای معماری ـ دانشگاه علم و صنعت ایران (از سال 1380 تا کنون)

8ـ راهنمایی تز دکترای معماری ـ دانشگاه علم و صنعت ایران (از سال 1380 تا کنون)

9ـ راهنمایی پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد مرمت در دانشگاه آزاد تهران

¢- عناوین مقالات:  ( ارایه شده درهمایش ها ) :

1ـ محمد مرادی، ا: علل زوال بافتهای فرسوده شهری و لزومبهسازی آنها، وزارت مسکن و شهرسازی ـ مرکز آموزش سمینار آموزشی آشنایی با مبانی بهسازی و نوسازی بافتهای قدیم شهری اصفهان ـ دانشکده پردیس- تیر 1371

2ـ محمد مرادی، ا: انواع بهسازی بافتهای قدیم، وزارت مسکن و شهرسازی ـ مرکز آموزش سمینار آموزشی آشنایی با مبانی بهسازی و نوسازی بافتهای قدیم شهری اصفهان ـ دانشکده پردیس- تیر 1371              

3ـ محمد مرادی، ا:  شیوه های مرمت شهری، وزارت مسکن و شهرسازی ـ مرکز آموزش سمینار آموزشی آشنایی با مبانی بهسازی و نوسازی بافتهای قدیم شهری اصفهان ـ دانشکده پردیس-  تیر 1371

4ـ محمد مرادی، ا: طرحهای بهسازی بافتهای شهری(1)، وزارت مسکن و شهرسازی ـ مرکز آموزش سمینار آموزشی آشنایی با مبانی بهسازی و نوسازی بافتهای قدیم شهری اصفهان ـ دانشکده پردیس- تیر 1371              

5ـ محمد مرادی، ا: مروری بر تجارت تاریخی ـ فضایی کالبد شهرها، وزارت مسکن و شهرسازی ـ مرکز آموزش سمینار آموزشی آشنایی با مبانی بهسازی و نوسازی بافتهای قدیم شهری تبریز ـ شهرداری تبریز- آبان 1371

6ـ محمد مرادی، ا: طرحهای بهسازی بافتهای شهری (2)، وزارت مسکن و شهرسازی ـ مرکز آموزش سمینار آموزشی آشنایی با مبانی بهسازی و نوسازی بافتهای قدیم شهری تبریز ـ شهرداری تبریز- آبان 1371              

7ـ محمد مرادی، ا:  احیاء بافت تاریخی نائین و مشکلات اجرایی آن، سمینار بررسی راههای عملی اجرای تبصره 23 قانون بودجه وزارت مسکن و شهرسازی سازمان میراث فرهنگی کشور، آذر1370

8ـ محمد مرادی، ا:  شهر قدیم کرمان و مرمت شهری آن و جایگاه محور تاریخی شهر سمینار کرمان شناسی ـ مرکز کرمان شناسی استانداری کرمان مسجد جامع کرمان ، مهر 1371

9ـ محمد مرادی، ا: طرح بازسازی و ساماندهی قسمتهای فرسوده بازار زنجان، سمینار حفظ و احیاء بازارهای کشور تبریز ـ سازمان میراث فرهنگی مهر 1386

10ـ محمد مرادی، ا:  نگرشی ویژه بر بافت قدیم به مثابه میراث فرهنگی، مجموعه مقالات سمینار تداوم حیات دربافت قدیم شهرهای ایران ـ دانشگاه علم و صنعت ایران 1372

11ـ محمد مرادی، ا:  بازار قدیم زنجان، اصول حاکم بر ساماندهی و بازپیرایی آن،سمینار معماری، شهرسازی، ابنیه تاریخی، دانشگاهزنجان و دانشگاه مهندسی عمران جمهوری آذربایجان، خرداد و تیر 1375

12ـ محمد مرادی، ا:  بازارا قدیم شهر کرمان و محور تاریخی شهر، سمینار محورهای فرهنگی تاریخی قزوین ـ مسجد جامع خرداد ـ تیر 1376

13- محمد مرادی، ا: ضرورت کنترل کمی و کیفی تراکم در محدوده بازار سنتی شهر قزوین، سمینار تراکم و سیمای شهری قزوین اردیبهشت 1383

14- محمد مرادی، ا: کاربرد فن آوری نوین سازه ای در سامانه مهندسی مجدد بناهای فرسوده، همایش ملی مقاوم سازی ایران، دانشگاه یزد ، 5-7 شهریور

15- محمد مرادی، ا: تأثیر مکتب شهرسازی ایلخانی بر تکوین نظام ساختاری شهرهای عثمانی طی قرن چهارده میلادی ، مطالعه موردی تبریز نخستین همایش ملی معماری وشهرسازی اسلامی ، دانشگاه هنر اسلامـی تبریـــز - اردیبهشت ماه  1390

وقف الگوی نظارت و ارزیابی اقدامات شهرسازی و حفاظت شهری پایدار

16- محمـد مرادی، ا، اخترکاوان: معماری پایدار، انرژی و محیط زیست، همایش تخصصی محیط زیست، تهران، 1387

17- محمـد مرادی، ا، حسینی، طاهرطلوع: کاربرد فن آوری نوین سازه ای در سامانه مهندسی مجدد بناهای فرسوده، همایش ملی مقاوم سازیایران، یزد،1387

18ـ محمذ مرادی، ا، خان محمدی، م، پوراحمدی، م، لوازم شکل گیری معماری ایرانی ـ اسلامی از منظر طراحی پژوهی با تاکید بر جایگاه مقررات ساختمانی، اولین همایش ملی معماری ایرانی اسلامی، شیراز، 1394

1-Mohammadmoradi, A, Bazaar of Tabriz; A Sustainable Architecture And Urban Area In International Conference 25-28 June Rotterdam 2007

Housing and sustainable urban station in developing countries

2-Mohammadmoradi, A,Mardomi: Cultural heritage , Islam and development of architectural education, International conference of Islamic  arts and architecture new Delhi, India 10-12,2007

3- Mohammadmoradi, A, Aminpur, Rezaee: Necessity of Cultural heritage conservation charter compiling in Islamic territories based on Mohammadian instructions, International conference of Islamic  arts and architecture new Delhi, India10-12,2007

4- Mohammadmoradi, A, Akhtarkavan, Zaree:  Adaptive reuse of Islamic architectures elements  towards creating new sustainable habitats, International conference of Islamic  arts and architecture new Delhi, India 10-12,2007

5- Mohammadmoradi, A, Mofidi, Akhtarkavan: Assessing challenges in developing sustainable adaptation strategies by considering climate changes, Energy and environment III, U.K, 2007

6- Mohammadmoradi, A,  Mofidi, Akhtarkavan: Assessing  Sustainable  Adaptation of Historical Buildings To  Climate Changes of Iran , Energy and Environment Iii, U.K 2007

7- Mohammadmoradi, A, Akhtarkavan: Multiple Criteria Evaluation of Sustainable Adaptation Alternatives by Special Attention to, Energy and Environment, the International Conf. on CULTURAL HERITAGE AND TOURISM (CUHT'08), the Heraklion, Crete Island, Greece, July 22-24, 2008, pp. 37-42

¢عناوین  مقالات ( کنگره ها ) :

1ـ محمد مرادی، ا: تحلیلی موردی از خانه های قدیمی نائین و محمدیه و اصول جامع حاکم بر نحوه طراحی آنها- کنگره بین المللی تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ارگ بم ـ اسفند1374

2ـ محمد مرادی، ا: قناتهای نائین و محمدیه قدیم و نقش آنها در سازمان معماری و شهرسازی کنگره بین المللی تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ارگ بم ـ 1374

3ـ کنکاشی پیرامون شهر قدیم کرمان با استناد به شواهد مکتوب و  آثار معماری و شهرسازی- دومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ارگ بم  29-25 فروردین 1378

4ـ محمد مرادی، ا، امیرکبیریان،آ : معرفی مسجد بانو در زنجان- دومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران ـ ارگ بم ـ 1378

¢عناوین مقالات کنفرانس ها :

1- محمد مرادی، ا: شناخت مدل سازی و تحلیل رفتار لزره ای سازه های سنتی ایران، اولین کنفرانس سازه و معماری ، دانشگاه تهران 1386

2- محمد مرادی، ا:  نگرش های نوین به حفاظت و مدیریت بازارهای خشتی، کنفرانس آموزشی، 1385

3- محمد مرادی، ا:  خصائص ساز واره برج گنبد قابوس در برابر زلزله، اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای، 1384

4- محمد مرادی، ا:  بررسی نقش احیاء استفاده مجدد از بناهای تاریخی در کاهش مصرف انرژی و اثرات تغییرات اقلیمی، اولین کنفرانس بین الملی سکونتگاههای سنتی زاگرس ، ایران – کردستان – سنندج

5- محمد مرادی، ا:  سیر تحول بررسی مفاهیم جهانی  منشورهای حفاظتی آثار تاریخی در سازگاری با مفاهیم توسعه پایدار، کنفرانس ملی دانشجو و توسعه پایدار، 1386

6- محمد مرادی، ا، طاهرطلوع: درصد دیوار نسبی، رمز تحلیل پایدار لرزه ای سازه های سنتی ایران، کنفرانس سازه و معماری،  یزد، 1387

7- محمد مرادی، ا: ، بررسی نقش احیاء و استفاده مجدد از بناهای تاریخی در کاهش مصرف انرژی و اثرات تغییرات اقلیمی، کنفرانس بین المللی سکونتگاههای زاگرس، دانشگاه سنندج،1387

8- محمـد مرادی، ا، پارسی، جعفر پور: نقش سیاست گذاری های کلان مدیریتی بر روند  توسعۀ پایدار مناطق شهری- تاریخی( مطالعه

 موردی نوسازی های پیرامون مجموعه بازار تبریز )کنفرانس ملی توسعه پایدار و  عمران شهری – مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان،

آذر ماه1390                 

9- محمـد مرادی، ا، نقره کار، امین پور: اصول دین شناختی حفاظت میراث فرهنگی،کنفرانس هنر نبوی، اصفهان، 1386

10- محمـد مرادی، ا، عمرانی پور: آموزه های شهرسازی اصفهان عهد صفوی در دفاع غیر عامل شهری، چهارمین کنفرانس

 بین المللی مدیریت بحران، تهران،1387

1-Mohammadmoradi, A, Jafarpour: Muslim pious foundation as urban nucleuses during the sustainable development of Ilkhanid cities a case study of Tabriz, The international symposium on advances in Science and Technology Khavaran higher education institute, Mashhad- Iran, 14-12 may 2011

2-Mohammadmoradi, A, Mehdizadeh, Tajeddini: The effect of sustainable Urban infrastructures on the process of formation of historic cities in Iran, The international symposium on advances in Science and Technology Khavaran higher education institute, Mashhad- Iran, 14-12 may 2011.

¢ عناوین مقالات ( چاپ در مجلات و ... )

1- محمد مرادی، ا: زندگی جدید و کالبد قدیم، مجله کرمان شناسی بهار 1370

2ـ محمد مرادی، ا: پیشنهاد روشی برای آسیب شناسی تک دانه های بازار(مثال موردی، تیمچه سرباز (بازار قزوین))، مجله اثر شماره 39 و 38 پائیز 84

3ـ محمد مرادی، ا:  روند حفاظت در ایران از بدو تاسیس اداره عتیقات تا قبل از انقلاب اسلامی، فصلنامه هفت شهر شماره 11  1382

4ـ محمد مرادی، ا: طرح مرمت و ساماندهی بدنه خیابان امام در بازار قزوین، فصلنامه هفت شهر شماره 13 و 12

5ـ محمد مرادی، ا: مرمت ساختمانهای قدیمی بعنوان گامی در جهت احیای شهر قدیمی، مجله بین المللی علوم مهندسی، دانشگاه علم و صنعت ایران 1382

6- محمد مرادی، ا:  برداشت، شیوه تحلیل داده و استنتاج پیشنهادهائی در راستای ساماندهی بازر سنتی شهر قزوین، مجله بین المللی علوم مهندسی علم و صنعت ، اردیبهشت 86

7- محمد مرادی، ا:  لزوم مقاوم سازی بازارهای سنتی در مقابل زلزله و خطرات ناشی از آن، فصلنامه هفت شهر، شماره 20 تابستان 86

8- محمد مرادی، ا:  شناخت بازار مقدمه ای بر احیاء و ساماندهی آن، مجله آبادی، 1384

9- محمد مرادی، ا: آسیب شناسی یک بنای تاریخی، فرهنگ و معماری شماره29 ، 1386

10- محمد مرادی، ا:  بررسی عملکرد سامانه های حرارتی گرمابه های تاریخی ایران، مجله بین المللی علوم مهندسی 30/06/87

11- محمد مرادی، ا، جعفر پور:  بررسی روند توسعه شهری طی شهرسازی ایلخانی با تحلیلی بر وشهرسازی توسعه شهری تبریـــــز،    مجله انجمن علمی معماری

12-محمد مرادی، ا:  شناخت، معرفی و طرح ساماندهی محوطه تاریخی طبیعی بیستون، سازمان میراث فرهنگی کشور مجله اثر شماره 28 سال 1376

13-محمد مرادی، ا:  مرمت و احیای ساختمانهای قدیمی،گامی در جهت حفاظت و مرمت شهر تاریخی، مجله بین المللی علوم مهندسی جلد 16 شماره (1)، 1384

14-محمد مرادی، ا، اخترکاوان:  بررسی عملکرد سامانه های حرارتی گرمابه های تاریخی ایران، مجله بین المللی علوم مهندسی، 1387

15-محمد مرادی، ا، مردمی:  الزامات ارزشگزاری به میراث فرهنگی در آموزش معماری، مجله بین المللی علوم مهندسی،

16-محمد مرادی، ا، دستمالچیان :  طرح ساماندهی و مرمت بدنه جنوبی خیابان امام خمینی، هفت شهر، 1382

17-محمد مرادی، ا، دستمالچیان: پیشنهاد روشی برای آسیب شناسی تک دانه های بازار  نمونه موردی تیمچه سرباز بازار قزوین، مجله علمی ترویجی اثر، 1384.

18-محمد مرادی، ا، اخترکاوان:  روش­شناسی انواع مدل­های تحلیل تصمیم­گیری چند معیاره، مجله آرمان­شهر، 1388

19-محمد مرادی، ا:  ضرورت نگاه به میراث فرهنگی تاریخی در راستای توسعه پایدار و مستمر، مجله طرح و نماد، 1388

20-محمدمرادی،ا و دیگران، مقایسه تطبیقی مفهوم عروج در مشترکات معنایی کهن الگو با کالبد معماری، نشریه علمی-پژوهشی مطالعات تطبیقی هنر، سال اول، شماره دوم، 1390

21- محمدمرادی، ا و عمرانی پور، تحلیلی بر ویژگی های محیط در نظریه شخصیت اریکسون، مجله علمی پژوهشی آرمان شهر، 1390

22- محمدمرادی، ا، حفاظت و مدیریت بازارهای سنتی ایران، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی، 1390

23- محمد مرادی، ا، حسینی و یزدانی: راهکارهای اندازه گیری و ارتقاء میزان پایداری محیطی سیستم های ساختمانی، فصلنامه علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست (پذیرش1390)

24- محمد مرادی، ا، حسینی و یزدانی: مدل ارزیابی پارامتریک تاثیرات محیطی سیستم های ساختمانی، فصلنامه علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست (پذیرش1390)

25- محمد مرادی، ا، حسینی و یزدانی: کنتـرل تاثیرات محیطی ساختمان به روش اندازه‌گیری و کاهش انرژی نهان واحد سطح در فاز ساخت، دو فصلنامه علمی پژوهشی نقش جهان1392

26 - محمد مرادی، ا، حسینی و یزدانی: ابزارها و معیارهای سنجش میزان پایداری محیطی سیستم های ساختمانی، فصلنامه علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست 1391

27- محمد مرادی، ا و پرهیزکاری: رویکردی به احیای مهمان خانه قاجاری قزوین، دو فصلنامه مطالعات معماری ایران، شماره 3 تابستان 1392

28- سهیلی فرد، مهدی.  اخترکاوان ، مهدی.  محمد مرادی ، اصغر ، بررسی تعامل اصول معماری ایرانی و انرژی خورشیدی از منظر فرم ، تقارن و جهت گیری نمونه موردی خانه عباسیان کاشان ، نشریه آرمان شهر ، پائیز و زمستان 92 .

29-بررسی روند توسعه شهری طی شهرسازی ایلخانی با تحلیلی بر وشهرسازی توسعه شهری تبریـــــز، مجله انجمن علمی معماری، شماره 6، 1392.

30- سیر تحول محیط زاینده رود و تعامل آن با شهر تاریخی اصفهان (تا پایان عصر صفوی)، مجله صفه، شماره 55، 1390.

31- صور اعاظم و چهره یابی دولت، مجله تاریخ ایران، شماره 17، زمستان 1393، بهار 1394.

32ـ عباس زاده، م، محمد مرادی، ا و سلطان احمدی: نفش ارزشهای میراث معماری و شهری در توسعه گردشگری فرهنگی ، مطالعه موردی: بافت تاریخی ارومیه ، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری ، شماره 14 ، بهار 1394.

33ـ محمد مرادی، ا و سراج و عبدی و امیرکبیریان: روند شکل گیری حفاظت معماری از منظر فهم تاریخ ، مجله انجمن علمی معماری.

1-Mohammadmoradi, A, Nasabi: Sepah (Shohada) historical avenue as a joint axis in Ghazvin city in integration theory, International Journal of Engineering Science, 2011.

2-Mohammadmoradi, A, Memarian, Dehghan, Abdi: Sustainable Tourism Development, The International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability,2011

3-Mohammadmoradi, A, Memarian, Dehghan: Simple and sustainable earthen architecture: innovative buildings from local materials The International Journal of Environmental, Cultural, Economic and Social Sustainability.

4-Mohammadmoradi, A: Sustainable Architecture in The Hot, Arid and Sunny Regions of Iran, International Journal of Engineering Science, 2006

5-Mohammadmoradi, A, kooshesh garan, Akhtarkavan: An introduction to the way of regarding the Earth (site) in traditional Architecture, International Journal of Engineering Science, 2011.

6-Mohammadmoradi, A, Nasabi, Saburifard: A Historical Study of Ekbatana Hill And A Glance at Its Rehabilitation, Journal of Asian Architecture and Building Engineering, Japan, 2008.

7- Mohammadmoradi, A, Principles of Assessment and Improvement of Construction Systems Environmental Sustainability in Iran, IJAUP- International Journal of Architecture and Urban Planning (ISC), vol 23, no 2. 2014.

8- Mohammadmoradi, A, Vernacular Techniques of Using Wind in order to Rehabilitate the Identity of Contemporary Rural Housing Architecture of Sistan, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol 9 (8), 2015.

9- Mohammadmoradi, A, Earthquake-Resistant Strategies in Traditional Architecture of Tabriz, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol 9 (9), 2015.

10- Mohammadmoradi, A, Indicative Architectural Elements and Organization of Plan in Ancient Iran Schools, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol 9 (11), 2016.

11- Mohammadmoradi, A, The Quantitative Change Trend of Iranian Schools Buildings from the Early Islamic Centuries until Qajar Era, Journal of Building Performance, Vol 7, issue 1, 2016.

12- َAbbaszadeh, M, Mohammadmoradi, A, Feizi, M, Ayashm, M, Specifying the Relation between the Concept of Value and Conservation in Cultural Heritage, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol 10, issue 1, 2016.

13- Mohammadmoradi, A, Challenges of Using Building Regulations in Architectural Design from Design Research Perspective, Naghshe Jahan Magazine, Vol 8.

14. M, Mohammadmoradi, A, Khan Mohammadi, M, Pour Ahmadi, M, Challenges of Making Structurally Fit Building Regulations for Architectural Design, International Research Journal of Applied and Basic Sciences, Vol 10, issue 1, 2016.

15. M, Mohammadmoradi, A, Khan Mohammadi, M, Pour Ahmadi, M, BUILDING REGULATIONS PERFORMANCE IN ARCHITECTURAL DESIGN: A SURVEY OF BRYAN LAWSON'S VIEWPOINTS, IMPACT: International Journal of Research in Engineering & Technology, Vol 4, Issue 8, 2016.

¢- عناوین کتب تالیف شده:

1-تدوین کتاب مجموعه مقالات سمینار تداوم حیات در بافت قدیم شهرهای ایران دانشگاه علم و صنعت ایران ـ دانشکده معماری و شهرسازی 1372

2ـ محمد مرادی، ا، محبعلی، امیرکبیریان: تالیف کتاب دوازده درس مرمت ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ سازمان ملی زمین و مسکن 1374

3ـ معرفی تعدادی از ابنیه سنتی معماری ایران و تحلیلی بر ویژگیهای فضایی آنها، سازمان میراث فرهنگی و دانشگاه علم و صنعت ایران 1381

4ـ تجدید نظر بر کتاب" 12 درس مرمت" سال 1388-  وزارت مسکن وشهرسازی ، 1388

5ـ مجموعه سعدالسلطنه در بازار تاریخی شهر قزوین )مبانی مرمت و احیاء( ـ در دست چاپ

6ـ احیای بافت قدیم شهرها (مروری بر تجارب) (ارائه راهبردها و ضوابط برای حفاظت و احیای بافت قدیم شهرهای ایران) ـ در دست چاپ

¢- سردبیری ویژه نامه های مرمت :

1ـ ویژه نامه مرمت، فصلنامه هفت شهر، دفتر عمران و بهسازی وزارت مسکن و شهرسازی ـ شماره 11 بهار 1382

1ـ ویژه نامه مرمت، فصلنامه هفت شهر، دفتر عمران و بهسازی وزارت مسکن و شهرسازی ـ شماره های 12و13 بهار 1383

¢- عناوین برخی طرحهای تحقیقاتی:

1ـ گزارش پژوهشی پیرامون طرح احیاء بافت تاریخی زنجان (محدوده بازار) ـ وزارت مسکن و شهرسازی 1367

2ـ گزارش پژوهشی پیرامون طرح بافت تاریخی قزوین ـ وزارت مسکن و شهرسازی 1379

3ـ گزارش پژوهشی پیرامون طرح بافت تاریخی نائین محمدیه ـ وزارت مسکن و شهرسازی 1370

4ـ گزارش پزوهشی پیرامون طرح محور فرهنگی تاریخی کرمان ـ وزارت مسکن و شهرسازی 1372

5ـ گزارش پژوهشی پیرامون طرح محوطه تاریخی طبیعی بیستون ـ سازمان میراث فرهنگی کشور، 1374

6ـ معرفی اجمالی حریم، ضوابط و طرح ساماندهی و احیاء محوطه تاریخی طبیعی و فرهنگی بیستون سازمان میراث فرهنگی کشور، 1374

7ـ معرفی، ضوابط و طرح ساماندهی حاشیه سرآب بیستون ـ سازمان میراث فرهنگی 1378

8ـ گزارش پژوهشی پیرامون طرح مرمت و احیای بازار قزوین ـ وزارت مسکن و شهرسازی 1379

9ـ گزارش پژوهشی پیرامون طرح مرمت و احیای خیابان امام در محدوده بلافصل بازار تاریخی قزوین ـ وزارت مسکن و شهرسازی 1381

10ـ گزارش توجیهی پژوهشی پیرامون معرفی ابنیه ویژه بازار قزوین ـ وزارت مسکن و شهرسازی 1381

11ـ روند و مبانی نظری مرمت از بدو تأسیس اداره عتیقات تا قبل از انقلاب اسلامی، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران 1380

12ـ شناخت ابنیه مسکونی در معماری گذشته ایران و تحلیلی بر ویژگیهای معماری آنها ـ معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت  1378

13ـ شناخت ابنیه عمومی در معماری گذشته ایران و تحلیلی بر ویژگیهای معماری آنها ـ معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت 1378

14- گزارش توجیهی پیرامون معرفی و آسیب شناسی خیابان دوره صفوی در قزوین (شهداء) سپه سابق ، شرکت عمران و بهسازی قزوین، 1385

16- طرح پژوهشی : بررسی تجارب جهانی در زمینه حفظ احیاء و معاصر سازی فضاها و مراکز تاریخی فرهنگی شهرها – وزارت مسکن وشهرسازی ، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری ، قرارداد شماره 1009 / 311   مورخ  14/5/90

17- طرح پژوهشی : ایمن سازی و توانمند سازی بافتهای تاریخی مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری (قرارداد شماره 1010/311 مورخ 14/5/90)

18-طرح پژوهشی مربوط به توجیه تغییرات سرفصل و شرح دروس«گروه مرمت و احیای بناها و بافتهایتاریخی»، 1391.

¢ ـ مسئولیت های علمی و اجرائی

1ـ مدیریت گروه هنراز 17/10/67 – 8597 تاریخ ابلاغ: 25/10/67 تا آبان ماه 1372

2ـ مدیریت گروه هنر و مرمت از 23/3/73 – 544/70 تا کنون

3ـ استاد نمونه دانشگاه علم و صنعت سال 1370  شماره 560/1   مورخ 19/2/71

4ـ عضویت در شورای فنی سازمان میراث فرهنگی کشورمورخ 30/2/74  شماره 1643-1/1

5ـ عضویت هیئت علمی کنگره بین المللی معماری و شهرسازی ایران 7 تا 12 اسفند 1374 -   ارگ بم

6ـ دبیر سمینار تداوم حیات در بافت قدیم شهرهای ایران23 تا 25 اردیبهشت 1368

7ـ دبیر سمینار معماری سنتی و نظام آموزش معماری کشور7و8 آذر 1372

8ـ عضو هیئت داوران مسابقه طراحی بافت قدیم یزد (محله تل)تاریخ 20/4/75  شماره 1/29/4023

9ـ عضو هیئت علمی سمینار محورهای فرهنگی تاریخیاسفند 1375 ـ شیراز ، اردیبهشت 1376 ـ قزوین

10ـ عضو شورای فنی سازمان میراث فرهنگی کشوراز سال 1377 تا کنون شماره 7528 -1/1، تاریخ 20/8/76

11ـ کارشناس معین در طرح های مرمت احیاء آثار تاریخی فرهنگی استان آذربایجان شرقیاز تاریخ 30/3/75، شماره 2655/1/

12ـ پزوهشگر نمونه دانشکده معماری ، دانشگاه علم و صنعت ایران 1378

13ـ عضو هیئت علمی سمینار زلزله ـ قزوین،  1381

14ـ عضو هیئت تحریریه مجله بین المللی فنی مهندسی ـ دانشگاه علم و صنعت ایرانحکم شماره  565/1 ، مورخ 21/2/82

15ـ عضو هیئت تحریریه مجله صفه، دانشگاه شهید بهشتیحکم شماره 1928/790، مورخ 18/3/83

16ـ عضو هیئت تحریریه فصلنامه هفت شهرحکم شماره 104/ه/9 ، مورخ 25/4/81

17ـ عضو موسس شورای بین المللی آیکوموس (ICOMOS) ایران از 1378 تا کنون

18ـ عضو هیئت ممیزه دانشگاه علم و صنعت ایران (در سه دوره)از مهرماه 1376 تا  1387

19ـ عضو ثابت کمیته منتخب دانشکده معماری و شهرسازی  دانشگاه علم و صنعت ایرانحکم شماره 1178/1-م-د ، مورخ 13/12/81

20- عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی و هنر و معماری حکم شماره 1166/1-م-د ، مورخ  13/12/81

21ـ عضو هیئت داوران بررسی و اظهار نظر در مورد مجله علمی پژوهشی صفهحکم شماره  834/2910/3 ، مورخ 29/6/82

22ـ ناظر طرح تحقیقاتی " مقایسه تطبیقی تصمیمات و مداخلات انجام شده ازدیدگاه مدیریت شهری در بافت های قدیمی شهرهای ایران و کشورهای همسایه، کشورهای اسلامی و اروپایی"حکم شماره 54734/300، مورخ 22/9/1383

وزارت مسکن و شهرسازی ـ معاونت شهرسازی و معماری ـ  دبیرخانه شورای شهرسازی و معماری ایران

23- عضو شورای سیاست گذاری دوره دکترای معماریحکم شماره 5500/70  ، مورخ 7/10/83

24- عضو کمیته راهبردی محوطه جهانی تخت سلیمان

25- پژوهشگر نمونه دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران1387 و 1386

26- عضو هیأت تحریریه مجله علمی – پژوهشی معماری ایرانی             حکم شماره  18591 مورّخ  25/11/89

27- سردبیر و عضو هیأت تحریریه مجله علمی – پژوهشی مرمت آثار و بافتهای تاریخی ، فرهنگی - حکم شماره  6374/10- 89

28- عضو هیأت تحریریه مجله « میراث ملّی»   حکم شمارۀ 439/50 /882 مورخ  25/12/88

29- عضو هیأت تحریریه " نشریه بین المللی معماری وشهرسازی "                                                                                    30- عضو هیأت تحریریه مجله " انجمن علمی معماری وشهرسازی ایران "  

31- عضو پیوسته کرسی علمی معماری وشهرسازی هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی ، نقد و مناظره ( حکم شماره 1615/ص/هـ / تاریخ 11/3/90)

32- عضو شورای فنی(در زمینه حفاظت و مرمت بناها و بافت های تاریخی)، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، (تاریخ۱۳۸۸/۰۸/۰۷ )

33- عضو کرسی های نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی حکم شماره   مورّخ 

34- عضو شورای تحول و برنامه ریزی درسی حکم شماره   مورّخ 

35- عضو هیئت ممیزی مشترک دانشگاههای هنر، هنر اسلامی تبریز، هنر اصفهان، هنر شیراز حکم شماره   6238/15 مورّخ  29/7/1391

36- عضو هیئت تحریریه (IJAUP) International Journal of Architecture and Urban Planning حکم شماره6212/160 مورّخ 25/7/1391

37- سردبیر و عضو هیأت تحریریه مجله طرح و نماد

¢- طرح های اجرائی

1ـ برداشت و طرح باغ شاهزاده ماهان « کرمان »سازمان میراث فرهنگی کشور ـ وزارت ارشاد اسلامی سال 1370

2ـ طرح تفصیلی و احیاء محدوده بافت قدیم بازار زنجان دفتر بهسازی و نوسازی بافتهای قدیمی، وزارت مسکن و شهرسازیسال 68 تا 66

3ـ طرح تفصیلی و احیاء بافت قدیم نائین و محمدیه دفتر بهسازی و نوسازی بافتهای قدیمی، وزارت مسکن و شهرسازیسال 1369 تا 1371

4ـ طرح محور فرهنگی ـ تاریخی کرمانوزارت مسکن و شهرسازی (اداره کل مسکن و شهرسازی استات کرمان)سال 1370 تا 1372

5ـ طرح تفصیلی محله حاج چورک ـ قزوین ـ شهرداری قزوینسال 1371 تا 1372

6ـ برداشت و مطالعه خانه آصف وزیری ـ سنندج سازمان میراث فرهنگی کشور

7ـ بررسی و نظریه های اصلاحی طرح تفصیلی بافت قدیم یزد سازمان میراث فرهنگی، معاونت حفظ  و احیاءسال 1370

8ـ طرح بیمارستان های منجیل و آب برطام (فاز 1و2) با همکاری جامعه مشترک اروپا  شرکت بیشارا ـ وزارت بهداشت1370 الی 1371

9ـ طرح جامع محوطه تاریخ طبیعی بیستون سازمان میراث فرهنگی کشور، (موسسه مدیریت مهندسی فضاهای فرهنگی)

آبان 1373 تا اسفند 1374

10ـ طرح ساماندهی محدوده سرآب بیستون ـ کارفرما، سازمان میراث  فرهنگی کشور 1378

11ـ طرح مرمت و احیای بازار قزوین ـ کارفرما: دفتر عمران و بهسازی ـ وزارت مسکن و شهرسازی 1379 الی 1381

12- طرح مرمت و احیای خیابان سپه (شهداء) قزوین – کارفرما: دفتر عمران و بهسازی شهر قزوین1385

13- طرح مرمت و احیای عرصه تاریخی و طبیعی بیستون1387

14- طرح مرمت و احیای مجموعه سعد السلطنه در بازار قزوین1387-1388

15 - طرح توسعه و ساماندهی و طراحی بنای امامزاده باقر بیستون 1387

16 - طرح ساماندهی، کف سازی و مبلمان خیابان کارگر تهران از میدان راهآهن تا میدان انقلاب 1388

17 - طراحی و نظارت عالی بر نجات بخشی، ساماندهی و مرمت محدوده تاریخی طاق بستان 1391

18- طرح مرمت و احیای سرای قهرمانی و نگارالسلطنه در بازار قزوین 1390

19- طراحی و نظارت عالی بر نجات بخشی محوطه تاریخی-طبیعی گنبد سلطانیه 1391

20- طرح ساماندهی محوطه زندان سابق بیستون در مجاورت کاروانسرای صفوی 1390

21- بررسی تجارب جهانی احیاء و معاصرسازی بافت های تاریخی و میزان انطباق آنها در ایران 1390

22- ایمن سازی و توانمندسازی اجتماعی بافت های تاریخی 1391

23- طرح احیاء محوطه تاریخی طبیعی طاق بستان کرمانشاه کارفرما: سازمان میراث فرهنگی کرمانشاه 1392

24- طرح ساماندهی محوطه جهانی گنبد سطانیه، کارفرما: مدیریت محوطه جهانی گنبد سلطانیه

25- طرح مرمت شهری و ساماندهی خیابان امام خمینی قزوین، کارفرما: سازمان بهسازی و شهرسازی قزوین

26- طراحی باغ ایرانی ملک (گلابدره)، کارفرما: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران

27- نظارت عالی بر اجرای باغ ملک دو ، کارفرما : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تهران

28- طراحی و نظارت عالی بر بوستان بانوان لویزان ، کارفرما : سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تهران

29ـ طرح ساماندهی و احیای بافت پیرامون امامزاده یحیی (ع) در محله عودلاجان تهران 1394

30ـ مطالعات تعیین محدوده بافت تاریخی شهر همدان 1393

31ـ فاز دوم مطالعات تعیین محدوده بافت تاریخی شهر همدان 1395

ج ـ تالیف جزوات درسی دانشگاهی:

1ـ ترکیب سه (نقد فضا) 1365

2ـ آشنایی با معماری جهان (1) 1366

3ـ شهرهای قرون وسطی در اروپا 1365

4ـ آشنایی با معماری جهان (معماری رمانسک و گوتیک در اروپا) 1364

5ـ آشنایی با معماری جهان ـ شناختی از شهرهای قرون وسطی در اروپا 1365

6ـ مبانی نظری مرمت و احیاء ابنیه و بافتهای تاریخی (جزوه شماره 1 و 2) 1367

7ـ مبانی نظری مرمت و احیاء ابنیه و بافتهای تاریخی (جزوه شماره 3) 1368

8ـ آشنایی با معماری جهان، ایران، رم، یونان، صدر مسیحیت و بیزانس

9ـ آشنایی با معماری جهان (1) ـ یونان ـ رم ـ بیزانس 1367

10ـ تاثیرات معماری اسلامی در جزیره سیسیل (ایتالیا) 1364

                                                           

دفعات مشاهده: 16128 بار   |   دفعات چاپ: 3751 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 145 بار   |   0 نظر
>